E-learning GHZ bibliotheek leerpaden ZorgPad Professional 26 februari 2021

Wellicht heb je al eens een nieuw leerpad voor de gehandicaptenzorg voorbij zien komen of heb je het interview met propositiemanager Ragna Walraven zelfs gelezen. Noordhoff werkt actief aan de uitbreiding en verbetering van het leeraanbod voor de GHZ. Om beter aan te sluiten bij de specifieke scholingsvraag en voor een zo compleet mogelijk aanbod voor deze specifieke branche.

En dat is nodig, want in de gehandicaptenzorg hebben professionals te maken met andere doelgroepen en specifieke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toenemende risico op gezondheidsproblemen bij cliënten, ouderdom gerelateerde problematiek, meer autonomie en de roep om inclusie. Of zij nu verpleegkundig of agogisch zijn opgeleid, medewerkers zullen bij moeten blijven om cliënten en zijn/haar naasten te ondersteunen.

En dat kan nu met de nieuwe ZorgPad Professional GHZ bibliotheek! Een all you can learn aanbod voor (assistent) begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden. Met relevante thema’s, aansluitend op de werkpraktijk en de competenties van deze professionals. Inclusief enkele ‘opscholings’ leerpaden voor begeleiders die een verpleegkundige basis missen.

Nieuwsgierig? Bekijk het uitgebreide titeloverzicht.

Tags :