9 oktober 2019 10 x bekeken

De zorg is niet de enige sector waar professionals alle zeilen moeten bijzetten om de ontwikkelingen en veranderingen in hun vakgebied bij te benen. Ook in de technologie is het bijvoorbeeld aanpoten om te zorgen dat de kennis en kunde van medewerkers gelijke tred houdt met alle innovaties die elkaar in razend tempo opvolgen. Signify, het voormalige Philips Lighting, gooide daarom drie jaar geleden het roer om: met een gloednieuw leerplatform waarop medewerkers zélf hun leerpad samenstellen én bewandelen.

Joeri van Doorn, verantwoordelijk voor het team dat zich bezighoudt met alle leertechnologie binnen Signify, schetst hoe de wereld waarin het bedrijf opereert, de afgelopen 25 jaar is veranderd: “Van leverancier van verlichting worden we steeds meer expert op het gebied van verlichtingssystemen en diensten die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld voor stadions en steden. Waar we voorheen met 6 concurrenten te maken hadden, zijn dat er nu meer dan 500. En vroeger ontwikkelden we 8 producten per jaar die vervolgens een jaar of 15 verkrijgbaar waren, nu lanceren we elk jaar 160 producten die gemiddeld na 9 maanden weer worden ververst. Alleen dat is al te veel om elke keer weer aan te leren.”

Van push naar pull
Aanleiding voor de afdeling van Joeri om anders naar leren in de organisatie te gaan kijken. “Tot drie jaar terug was professionele ontwikkeling bij ons sterk geënt op formeel leren, via trainingen en cursussen die wij vanuit de organisatie voor medewerkers selecteerden en samenstelden. En die ze deels verplicht waren te volgen. Tot we kozen voor een radicale verandering in het leren: van push naar pull. Van top-down naar bottom-up. We wilden niet meer langer denken vanuit content, maar vanuit context. Bevorderen dat medewerkers zélf aangeven en bepalen wat ze willen leren en ze de ruimte geven om ook heel veel van elkaar te leren. Vanuit die nieuwe visie zijn we gaan kijken: hoe kunnen we dat faciliteren? Want om zo’n verandering waar te maken, is het belangrijk dat je je medewerkers daar ook in meekrijgt.”

Krachtige ambassadeurs
Een belangrijke stap daarin was de ontwikkeling van een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke en flexibele oplossing: een Facebookachtig platform met een breed aanbod aan relevante content. Waar collega’s met elkaar in discussie kunnen, leergemeenschappen vormen, zelf content en kennis delen, feedback geven, hun eigen leerpaden samenstellen en zelfs cureren. “In juni 2018 hebben we dit leerplatform als pilot gelanceerd voor ongeveer 2500 managers. Kritische gebruikers, maar als zíj enthousiast zijn, was de gedachte, hebben we alvast krachtige ambassadeurs. En zo bleek het ook te werken: managers gingen het gebruik van het platform actief stimuleren. Sinds januari dit jaar is het platform opengesteld voor 17.000 medewerkers, van wie er inmiddels ruim 13.000 actief gebruik van maken. Er hebben zich inmiddels een kleine 500 leergroepen gevormd en er zijn ruim 450 leerpaden beschikbaar.”

Uitdagingen en volgende stappen
Een doorslaand succes dat Joeri toeschrijft aan het grote gebruiksgemak en de overzichtelijkheid. “Een mooi voorbeeld van hoe technologie een nieuwe visie op leren kan aanjagen en versterken”, zegt Joeri. Al geeft hij toe dat er ook nog uitdagingen zijn: “We hebben er bewust voor gekozen om alle content die collega’s zelf aandragen, op te nemen, ook om het enthousiasme van gebruikers niet te temperen. Maar dat roept bijvoorbeeld wel de vraag op: is alles goed wat op het platform aan content wordt aangeboden? Hoe kunnen we de kwaliteit controleren, zonder dat we de regie weer overnemen? Hoe voorkomen we dat het aanbod te groot wordt, of dat collega’s worden beoordeeld op hun participatie op het platform? En, hoe toetsen we of dit leerplatform bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van medewerkers in de mate die we willen? We kijken daarom onder andere naar de mogelijkheden van skill-certificering en coaching – ook weer via het platform. Zo gaan we steeds verder de kant op die we willen: richting een organisatie waarin mensen zich permanent ontwikkelen.”