27 november 2019 10 x bekeken

Medewerkers van het Jeroen Bosch ziekenhuis (PPZ) en het Medisch Centrum Leeuwarden (PPZ) maakten in co-creatie met Noordhoff de leerpaden Gips en Verband en Extensiematerialen. Het maken van deze leerpaden was een grote uitdaging. Diane Rijkers, onderwijskundig adviseur Jeroen Bosch Ziekenhuis: ‘Er is een enorme hoeveelheid aan materiaal beschikbaar. Het was de kunst om tot de kern te komen en goede keuzes te maken. ’

Het lichaam heeft een enorm aantal extremiteiten dat beschadigd kan raken. Breek je je arm, een vinger of een enkel, in alle gevallen zal er een spalk of ondersteuning aangebracht moeten worden. Maar de wijze waarop dat gebeurt, kan verschillend zijn. ‘De opbouw voor het aanbrengen van gips of ander materiaal is in de basis gelijk’ licht Diane Rijkers, onderwijskundig adviseur in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, toe. ‘Maar de wijze waarop een spalk of ondersteuning wordt afgewerkt, en met name met welk materiaal, kan verschillen. Daarnaast gelden voor alle extremiteiten specifieke aandachtspunten die je in lesmateriaal zult moeten benoemen. Het was dan ook een grote uitdaging om de enorme hoeveelheid materiaal te vertalen naar het nieuwe leerpad Gips en Verband en het leerpad Extensiematerialen.’

Samenwerking Profportaal Zorg
Aan de twee nieuwe leerpaden ging een e-learning module vooraf: het Jeroen Bosch Ziekenhuis had voorheen één omvangrijk cursus Gips, Verband en Extensiematerialen. De module was oorspronkelijk ontwikkeld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bij het ontstaan van Profportaal Zorg (PPZ) werd deze opgenomen in een gezamenlijke catalogus. In 2016 is PPZ een samenwerking aangegaan met Noordhoff, waarin Noordhoff en PPZ samen leerpaden ontwikkelen voor de zorg. Zij hebben een uitgebreide pool van eindredacteuren en auteurs, die in nauwe samenwerking met experts uit het werkveld aan leerpaden werken. De nieuwe leerpaden zijn hier een mooi voorbeeld van.

Expertise bundelen
Toen bleek dat de e-learningsmodule aan een update toe was, is besloten om er twee aparte leerpaden van te maken. In co-creatie met inhoudsdeskundigen uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Medisch Centrum Leeuwarden en didactisch redacteuren is intensief gewerkt aan het eindresultaat. Diane: ‘We besloten onze expertise te bundelen. Het product wordt immers beter als je er samen naar kijkt. Bovendien hoeft niet ieder ziekenhuis elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.’

Alleen basisprincipes
Omdat er ook verschillen zijn met het Medisch Centrum Leeuwarden, was er een generieke transitie vereist. Zo gebruikt de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in tegenstelling tot die in het MLC, kunststof in plaats van gips. ‘Ook omdat er zoveel materiaal is, word je gedwongen om na te gaan wat de kern is van de handeling’, vervolgt Diane. ‘Uiteindelijk hebben we de focus gelegd bij de basisprincipes van gips en verband. Op kernachtige en beeldende wijze worden de meest voorkomende behandeltechnieken uitgelicht. Er is veel gewerkt met fotoreeksen en filmpjes. Het is prettig dat de leerpaden nu in ontwerp en vormgeving beter aansluiten bij de leerbehoeften van professionals.’

To-the-point
Zo werd bij één van de leerobjecten gezocht naar een methode waarop de doelgroep op een overzichtelijke manier alle toepassingen voor gips en verband kan vinden. ‘Uiteindelijk  hebben we letterlijk een skeletafbeelding met alle gips- en verband toepassingen gemaakt’ vertelt Diane. ‘Professionals kunnen klikken op een extremiteit waar ze informatie over willen hebben. Voorheen stond deze leerstof in ellenlange lappen tekst achter elkaar. Dit werkt en leert veel prettiger en sneller en bovendien kunnen de verpleegkundigen de informatie ook makkelijk oproepen tijdens het werk als ze denken: hè, hoe zat dat ook alweer?’

Waarom een Expertbibliotheek?
De leerpaden Gips en Verband en Extensiematerialen maken deel uit van de Expertbibliotheek.
Gespecialiseerd verpleegkundig personeel, waaronder SEH verpleegkundigen, voeren vaak andere handelingen uit dan de medewerkers op de reguliere verpleegafdelingen. De kennisbehoefte is anders. Daarom biedt Noordhoff nu ook aparte e-learnings met verdiepende kennis aan, gericht op gespecialiseerd verpleegkundig personeel.

Wil je meer weten over de Expertbibliotheek? Laat het ons weten!

Over het leerpad
In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten rondom antistolling. Er zijn diverse leerpaden samengesteld: