Over ZorgPad Professional

Wat is een leerobject?

Leerobjecten zijn kortdurende leereenheden. De leerobjecten hebben uiteenlopende vormen en varianten in diverse didactische leervormen. Zo zijn er bijvoorbeeld theorie objecten, instructievideo’s, casussen, stappenplannen, reflectie opdrachten, beoordelingen en diverse soorten toetsen.

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een logische samenvoeging van verscheidene leerobjecten omtrent een bepaald onderwerp, toegespitst op de context waar een zorgprofessional werkzaam is. Een leerpad is opgebouwd uit leerobjecten waarmee de theorie uitgelegd wordt, de zorgprofessional uitgedaagd wordt om de kennis toe te gaan passen en een afrondingsopdracht.  Alle leerpaden van ZorgPad Professional zijn V&V geaccrediteerd.

Hoe komt een leerpad tot stand?

Een leerpad komt in nauwe samenwerking tussen de uitgever, eindredacteur, auteur en inhoudsdeskundige(n) tot stand. Dit team werkt samen aan de didactische en inhoudelijk invulling van een leerpad. Auteurs hebben zorginhoudelijke kennis en didactische kennis. Inhoudsdeskundigen zijn mensen met specifieke expertise, relevant voor het leerpad. Zij zijn werkzaam in de zorg en dus nauw betrokken bij de praktijk. Kennis maken met de makers van onze leerpaden? Bekijk hun verhalen!

Welke leerpaden zijn er beschikbaar?

We hebben meer dan 200 leerpaden beschikbaar op het gebied van vakinhoudelijk handelen, zoals de algemeen en voorbehouden en risicovolle handelingen, methodisch werken en ziekteleer én op het gebied van de overige CanMeds rollen als samenwerken en communicatie, de VMS thema’s en professionaliteit. Per kwartaal worden er nieuwe leerpaden uitgeleverd.  Bekijk de hele lijst van de leerpaden die beschikbaar zijn.

Is het mogelijk om mijn eigen content toe te voegen?

Ja, het is mogelijk om ook je eigen content toe te voegen aan een leerpad. Arrangeren is een onderdeel van ZorgPad Professional. Je kunt als zorgorganisatie zelf flexibel leerpaden samenstellen (arrangeren) en eigen content toevoegen. Ontdek de mogelijkheden van arrangeren en vraag een gratis proeflicentie aan.

Kan ik ZorgPad Professional vanuit mijn eigen leermanagementsysteem gebruiken?

ZorgPad Professional is vanuit elk leermanagementsysteem (LMS) te bereiken met een zogenaamde LTI-link. LTI is een breed geaccepteerde standaard om online leermiddelen met elkaar te koppelen.

Wat is het verschil tussen ZorgPad Professional en de traditionele e-learningcursussen?

Bij de traditionele e-learningcursussen moet je de volledige cursus van voor naar achter doorlopen. Met ZorgPad Professional kun je zelf bepalen in welke volgorde en mate je het leerpad doorloopt. Hierdoor neemt het leren minder tijd in beslag en bereik je sneller je leerdoelen. Lees meer over dit onderwerp in het artikel van Simone Ketelaars. Als je toch alle leerstof wilt bekijken, dan kan gestart worden bij het eerste leerobject links bovenin en doorloop je vervolgens alle leerobjecten van links naar rechts. 

Waar kan ik feedback plaatsen over leerobjecten en leerpaden?

Feedback op leerobjecten en leerpaden kun je plaatsen in het klantportaal. Binnen een werkdag bevestigen we de ontvangst van je reactie. Daarna kijken we zorgvuldig naar de gegeven feedback. Je ontvangt altijd een terugkoppeling van ons.

Op welke protocollen zijn de leerpaden gebaseerd?

De leerpaden van ZorgPad Professional zijn van hoogwaardige kwaliteit. De inhoud is onder andere gebaseerd op de richtlijnen uit het beroepsprofiel, het meest recente kwalificatiedossier Verpleegkunde en Verzorgende IG en de protocollen van Vilans. Naast de landelijke richtlijnen en protocollen, werken sommige instellingen met eigen protocollen. Om die reden wordt bij de uiteindelijke uitvoering van handelingen in onze e-learning gewezen op de bestaande protocollen (laatste versie) in de instelling. Met de arrangeer mogelijkheden in ZorgPad Professional kun je als instelling eigen protocollen toevoegen.

In hoeverre komen de CanMeds-rollen terug in de leerpaden?

Overal in onze leerpaden wordt rekening gehouden met de CanMeds-rollen. In de verantwoording kun je zien welke CanMeds-rollen en de mate (percentage) waarin de CanMeds-rollen terugkomen in het hele leerpad. De accreditatiepunten worden toegekend door het Kwaliteitsregister op basis van het percentage waarin de CanMeds-rollen in de leerpaden aanwezig zijn.

Wat is het verschil in SBU en duur van een leerpad?

De duur van een leerpad wordt bepaald door alle leerobjecten bijelkaar op te tellen minus de leerobjecten “Voorkennis en Extra”. Deze twee leerobjecten hebben namelijk tot doel om de voorkennis op te halen, zodat het leerpad goed te doorlopen is of verdiepende stof aan te bieden, om (nog) meer te kunnen leren over een onderwerp. De duur van het leerpad staat in het leerobjcet “Introductie”.

De SBU (studiebelastingsuren) bestaan uit die leerobjecten, waarin de inleiding, de kennis en de verwerking over een bepaald onderwerp worden aangeboden. Hierbinnen valt dus niet de eindtoets. Aan de hand van de SBU wordt de accreditatie volgens de richtlijnen van de V&V kwaliteitsregister aangevraagd.

Hoeveel accreditatiepunten ontvang je per leerpad?

Onze leerpaden zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&VN met als doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten hangt af van aantal studiebelastingsuren. Per leerpad staat in onze catalogus aangegeven hoeveel punten je bij een voldoende resultaat krijgt. Je herkent dit aan het zon-icoontje.

Waar zijn de leerpaden geaccrediteerd?

Onze leerpaden zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&VN met als doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden. In de doelgroep verpleegkundigen worden – indien van toepassing – de leerpaden nog opgevoerd voor accreditatie voor een themagroep als ICU verpleegkundige, dialyse verpleegkundige, etc. Het gaat om specialistische doelgroepen, die onder de algemeen verpleegkundige doelgroep vallen én opgenomen zijn in het kwaliteitsregister.

Wat is het herzieningsbeleid van ZorgPad Professional?

Noordhoff werkt met twee soorten herzieningen, namelijk updates en upgrades. Bij een update vinden er kleine wijzigingen in de content plaats. Bij een upgrade wordt een nieuwe versie van een leerpad uitgegeven.

Updates vinden per kwartaal plaats. Aanleiding voor een update kan zijn:
– Feedback vanuit klanten
– Tussentijdse substantiële (kleine) wijzigingen in landelijke protocollen/richtlijnen
– Meldingen vanuit expert t.a.v. wijzigingen in beleid rondom een thema

Een update in een leerpad komt automatisch (via LTI) bij de eindgebruiker terecht.

De aanleiding voor een upgrade kan zijn:
– Feedback vanuit klanten die zich niet leent voor een update
– (Voorspelde) wijzigingen in wet- en regelgeving
– (Voorspelde) wijzigingen in landelijke richtlijnen en protocollen

Is het mogelijk om de content in ZorgPad Professional voor te laten lezen?

Ja, daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Bekijk het filmpje met uitleg hoe je dit kunt doen.

Klanten vinden daarnaast een uitgebreide handleiding in Intercom.

Over het bestellen van leerpaden via de catalogus

Hoe kan ik als instelling ZorgPad leerpaden bestellen?

Ben je leerhuismanager of opleidingsverantwoordelijke en wil je leerpaden voor de medewerkers in jouw instelling bestellen? Neem dan alsjeblieft contact met ons op om je wensen te bespreken. Dit is interessant vanaf meer dan 5 medewerkers. Je kunt kiezen voor specifieke leerpaden, collecties of het volledige e-learning aanbod.

Kan ik als zorgprofessional/ZZP-er leerpaden bestellen?

Helaas is het niet meer mogelijk om als ZZP-er de ZorgPad Professional leerpaden los te bestellen bij Noordhoff.