Over ZorgPad Professional

Welke leerpaden zijn er beschikbaar?

We hebben ca. 500 leerpaden beschikbaar. Van vakinhoudelijk handelen, zoals voorbehouden en risicovolle handelingen, methodisch werken tot ziekteleer. Ook bieden we leerpaden aan op het gebied van de overige CanMeds rollen, zoals samenwerken en communicatie, de VMS thema’s en professionaliteit. Regelmatig worden er nieuwe leerpaden uitgeleverd. In onze catalogus zie je welke leerpaden beschikbaar zijn en welke leerpaden nog worden ontwikkeld.

Heb ik een eigen leermanagementsysteem (LMS) nodig?

Nee, je kunt ook zonder eigen LMS gebruikmaken van ZorgPad Professional. ZorgPad Plug & Play is een mooie oplossing als jouw organisatie geen eigen LMS heeft. Als je kiest voor Plug & Play dan worden de leerpaden van ZorgPad Professional ontsloten in een moderne leeromgeving die wij volledig voor jouw organisatie inrichten. Meer weten? Lees meer in deze folder.

Kan ik ZorgPad Professional vanuit mijn eigen leermanagementsysteem gebruiken?

ZorgPad Professional is vanuit elk leermanagementsysteem (LMS) te bereiken met een zogenaamde LTI-link. LTI is een breed geaccepteerde standaard om online leermiddelen met elkaar te koppelen.

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een logische samenvoeging van verscheidene leerobjecten omtrent een bepaald onderwerp, toegespitst op de context waar een zorgprofessional werkzaam is. Een leerpad is opgebouwd uit leerobjecten waarmee de theorie uitgelegd wordt, de zorgprofessional uitgedaagd wordt om de kennis toe te gaan passen en een afrondingsopdracht.  Alle leerpaden van ZorgPad Professional zijn V&V geaccrediteerd.

Wat is een leerobject?

Leerobjecten zijn kortdurende leereenheden. De leerobjecten hebben uiteenlopende vormen en varianten in diverse didactische leervormen. Zo zijn er bijvoorbeeld theorie objecten, instructievideo’s, casussen, stappenplannen, reflectie opdrachten, beoordelingen en diverse soorten toetsen.

Hoe komt een leerpad tot stand?

Een leerpad komt in nauwe samenwerking tussen de uitgever, eindredacteur, auteur en inhoudsdeskundige(n) tot stand. Dit team werkt samen aan de didactische en inhoudelijk invulling van een leerpad. Auteurs hebben zorginhoudelijke kennis en didactische kennis. Inhoudsdeskundigen zijn mensen met specifieke expertise, relevant voor het leerpad. Zij zijn werkzaam in de zorg en dus nauw betrokken bij de praktijk. Kennis maken met de makers van onze leerpaden? Bekijk hun verhalen!

Wat is het verschil tussen ZorgPad Professional en traditionele e-learningcursussen?

Bij de traditionele e-learningcursussen moet je de volledige cursus van voor naar achter doorlopen. Met ZorgPad Professional kun je zelf bepalen in welke volgorde en mate je het leerpad doorloopt. Hierdoor neemt het leren minder tijd in beslag en bereik je sneller je leerdoelen. Lees meer over dit onderwerp in het artikel van Simone Ketelaars. Als je toch alle leerstof wilt bekijken, dan kun je na de introductievideo alle leerobjecten doorlopen in de volgorde waarin ze worden aangeboden.

Is het mogelijk om mijn eigen content toe te voegen?

Als onderdeel van ZorgPad Professional kun je er als organisatie voor kiezen om arrangeren af te nemen. Hiermee is het mogelijk om eigen content en protocollen toe te voegen aan een leerpad of een leerpad samen te stellen.

Op welke protocollen zijn de leerpaden gebaseerd?

De leerpaden van ZorgPad Professional zijn van hoogwaardige kwaliteit. De inhoud is onder andere gebaseerd op de richtlijnen uit het beroepsprofiel, het meest recente kwalificatiedossier Verpleegkunde en Verzorgende IG en de protocollen van Vilans. Naast de landelijke richtlijnen en protocollen, werken sommige instellingen met eigen protocollen. Om die reden wordt bij de uiteindelijke uitvoering van handelingen in onze e-learning gewezen op de bestaande protocollen (laatste versie) in de instelling. Met de arrangeer mogelijkheden in ZorgPad Professional kun je als instelling eigen protocollen toevoegen.

In hoeverre komen de CanMeds-rollen terug in de leerpaden?

Overal in onze leerpaden wordt rekening gehouden met de CanMeds-rollen. Elke leerpad heeft een eigen verantwoordingsdocument. Hierin kun je zien op welke CanMeds-rollen een leerpad betrekking heeft en de mate (percentage) waarin deze terugkomen. De accreditatiepunten worden toegekend door het Kwaliteitsregister op basis van het percentage waarin de CanMeds-rollen in de leerpaden aanwezig zijn.

Wat is het verschil in SBU en duur van een leerpad?

De duur van een leerpad wordt bepaald door alle leerobjecten bijelkaar op te tellen minus de leerobjecten “Voorkennis en Extra”. Deze twee leerobjecten hebben namelijk tot doel om de voorkennis op te halen, zodat het leerpad goed te doorlopen is of verdiepende stof aan te bieden, om (nog) meer te kunnen leren over een onderwerp. De duur van het leerpad staat in het leerobject “Introductie”.

De SBU (studiebelastingsuren) bestaan uit die leerobjecten, waarin de inleiding, de kennis en de verwerking over een bepaald onderwerp worden aangeboden. Hierbinnen valt dus niet de eindtoets. Aan de hand van de SBU wordt de accreditatie volgens de richtlijnen van de V&V kwaliteitsregister aangevraagd.

Hoeveel accreditatiepunten ontvang je per leerpad?

Onze leerpaden zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&VN met als doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden. Het aantal accreditatiepunten hangt af van het aantal studiebelastingsuren. Per leerpad staat in onze catalogus aangegeven hoeveel punten je bij een voldoende resultaat krijgt. Je herkent dit aan het zon-icoontje.

Waar zijn de leerpaden geaccrediteerd?

Onze leerpaden zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&VN met als doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden. In de doelgroep verpleegkundigen worden – indien van toepassing – de leerpaden nog opgevoerd voor accreditatie voor een themagroep als ICU verpleegkundige, dialyse verpleegkundige, etc. Het gaat om specialistische doelgroepen, die onder de algemeen verpleegkundige doelgroep vallen én opgenomen zijn in het kwaliteitsregister.

Wat is het herzieningsbeleid van ZorgPad Professional?

Noordhoff werkt met twee soorten herzieningen, namelijk updates en upgrades.

Bij een update vinden er kleine wijzigingen in de content plaats.

Updates vinden per kwartaal plaats. Aanleiding voor een update kan zijn:
– Feedback vanuit klanten
– Tussentijdse substantiële (kleine) wijzigingen in landelijke protocollen/richtlijnen
– Meldingen vanuit expert t.a.v. wijzigingen in beleid rondom een thema

Een update in een leerpad komt automatisch (via LTI) bij de eindgebruiker terecht.

Bij een upgrade wordt een nieuwe versie van een leerpad uitgegeven.

De aanleiding voor een upgrade kan zijn:
– Feedback vanuit klanten die zich niet leent voor een update
– (Voorspelde) wijzigingen in wet- en regelgeving
– (Voorspelde) wijzigingen in landelijke richtlijnen en protocollen

Bij een upgrade dient de beheerder de nieuwe versie te publiceren. Hij wordt hierover uiteraard geïnformeerd.

Is het mogelijk om de content in ZorgPad Professional voor te laten lezen?

Ja, daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Bekijk het filmpje met uitleg hoe je dit kunt doen.

Klanten vinden daarnaast een uitgebreide handleiding in Intercom.

Waar kan ik feedback plaatsen over leerobjecten en leerpaden?

Feedback op leerobjecten en leerpaden kun je plaatsen in het klantportaal. Binnen een werkdag bevestigen we de ontvangst van je reactie. Daarna kijken we zorgvuldig naar de gegeven feedback. Je ontvangt altijd een terugkoppeling van ons.

Over het bestellen van leerpaden

Hoe kan ik als organisatie ZorgPad leerpaden bestellen?

Ben je leerhuismanager of opleidingsverantwoordelijke en wil je leerpaden voor de medewerkers in jouw organisatie bestellen? Neem dan alsjeblieft contact met ons op om je wensen te bespreken. Vanaf 5 medewerkers kun je al leerpaden inkopen. Je kunt kiezen uit specifieke leerpaden, collecties of het volledige e-learning aanbod.

Kan ik als zorgprofessional/ZZP-er leerpaden bestellen?

Helaas is het niet mogelijk om als ZZP-er de ZorgPad Professional leerpaden los te bestellen bij Noordhoff.