Wat is een leerobject?

Leerobjecten zijn kortdurende leereenheden. De leerobjecten hebben uiteenlopende vormen en varianten in diverse didactische leervormen. Zo zijn er bijvoorbeeld theorie objecten, instructievideo’s, casussen, stappenplannen, reflectie opdrachten, beoordelingen en diverse soorten toetsen.

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een logische samenvoeging van verscheidene leerobjecten omtrent een bepaald onderwerp, toegespitst op de context waar een zorgprofessional werkzaam is. Een leerpad is opgebouwd uit leerobjecten waarmee de theorie uitgelegd wordt, de zorgprofessional uitgedaagd wordt om de kennis toe te gaan passen en een afrondingsopdracht.  Alle leerpaden van ZorgPad Professional zijn V&V geaccrediteerd.

Welke leerpaden zijn er beschikbaar?

We hebben meer dan 200 leerpaden beschikbaar op het gebied van vakinhoudelijk handelen, zoals de algemeen en voorbehouden en risicovolle handelingen, methodisch werken en ziekteleer én op het gebied van de overige CanMeds rollen als samenwerken en communicatie, de VMS thema’s en professionaliteit. Per kwartaal worden er nieuwe leerpaden uitgeleverd.  Bekijk de hele lijst van de leerpaden die beschikbaar zijn.

Is het mogelijk om mijn eigen content toe te voegen?

Ja, het is mogelijk om ook je eigen content toe te voegen aan een leerpad. Arrangeren is een onderdeel van ZorgPad Professional. Je kunt als zorgorganisatie zelf flexibel leerpaden samenstellen (arrangeren) en eigen content toevoegen. Ontdek de mogelijkheden van arrangeren en vraag een gratis proeflicentie aan.

Kan ik ZorgPad Professional vanuit mijn eigen leermanagementsysteem gebruiken?

ZorgPad Professional is vanuit elk leermanagementsysteem (LMS) te bereiken met een zogenaamde LTI-link. LTI is een breed geaccepteerde standaard om online leermiddelen met elkaar te koppelen.

Wat is het verschil tussen ZorgPad Professional en de traditionele e-learningcursussen?

Bij de traditionele e-learningcursussen moet je de volledige cursus van voor naar achter doorlopen. Met ZorgPad Professional kun je zelf bepalen in welke volgorde en mate je het leerpad doorloopt. Hierdoor neemt het leren minder tijd in beslag en bereik je sneller je leerdoelen. Lees meer over dit onderwerp in het artikel van Simone Ketelaars. Als je toch alle leerstof wilt bekijken, dan kan gestart worden bij het eerste leerobject links bovenin en doorloop je vervolgens alle leerobjecten van links naar rechts. 

Waar kan ik feedback plaatsen over leerobjecten en leerpaden?

Feedback op leerobjecten en leerpaden kun je plaatsen in het klantportaal. Binnen een werkdag bevestigen we de ontvangst van je reactie. Daarna kijken we zorgvuldig naar de gegeven feedback. Je ontvangt altijd een terugkoppeling van ons.

Op welke protocollen zijn de leerpaden gebaseerd?

De leerpaden van ZorgPad Professional zijn van hoogwaardige kwaliteit. De inhoud is onder andere gebaseerd op de richtlijnen uit het beroepsprofiel, het meest recente kwalificatiedossier Verpleegkunde en Verzorgende IG en de protocollen van Vilans. Naast de landelijke richtlijnen en protocollen, werken sommige instellingen met eigen protocollen. Om die reden wordt bij de uiteindelijke uitvoering van handelingen in onze e-learning gewezen op de bestaande protocollen (laatste versie) in de instelling. Met de arrangeer mogelijkheden in ZorgPad Professional kun je als instelling eigen protocollen toevoegen.

Kan ik als ZZP-er ook leerpaden bestellen?

De ZorgPad Professional leerpaden kun je inderdaad ook los bestellen als zelfstandig zorgprofessional. Dit doe je via de catalogus op deze website.

Wat is het verschil in SBU en duur van een leerpad?

De duur van een leerpad wordt bepaald door alle leerobjecten bijelkaar op te tellen minus de leerobjecten “Voorkennis en Extra”. Deze twee leerobjecten hebben namelijk tot doel om de voorkennis op te halen, zodat het leerpad goed te doorlopen is of verdiepende stof aan te bieden, om (nog) meer te kunnen leren over een onderwerp. De duur van het leerpad staat in het leerobjcet “Introductie”.

De SBU (studiebelastingsuren) bestaan uit die leerobjecten, waarin de inleiding, de kennis en de verwerking over een bepaald onderwerp worden aangeboden. Hierbinnen valt dus niet de eindtoets. Aan de hand van de SBU wordt de accreditatie volgens de richtlijnen van de V&V kwaliteitsregister aangevraagd.