Nieuwe ontwikkelingen in leren

De ontwikkelingen in leren staan niet stil. ZorgPad Professional speelt hier continu op in:

      • We helpen medewerkers meer de regie te nemen in hun eigen leerproces
      • We zorgen ervoor dat zij kennis steeds gemakkelijker naar de praktijk kunnen vertalen
      • En, we verhogen de effectiviteit van de leerpaden

Hoe we dit doen? Bekijk de verschillende voorbeelden!

3D-animaties

Zorgprofessionals zijn niet altijd op de hoogte van contra-indicaties of complicaties. Hierdoor herkennen ze deze onvoldoende of te laat. Door de pathofysiologie toe te lichten wordt de parate kennis vergroot. 3D-animatie is uitermate geschikt hiervoor. Op dit moment hebben we een pilot* met 3D-animaties. Bekijk het voorbeeld intramusculair injecteren.

Interactieve casuïstiek besprekingen klinisch en verzorgend redeneren

Klinisch en verzorgend redeneren blijft uitdagend voor zorgprofessionals. Om hier mee te oefenen bevatten de leerpaden interactieve casuïstiek besprekingen. Deze video’s activeren zorgprofessionals en zorgen ervoor dat het geleerde beter wordt onthouden. De casuïstiek is heel geschikt om interprofessioneel/intercollegiaal te bespreken (social learning). Bekijk het COVID-19 voorbeeld.

Zelfverklaring

Bij eigen regie hoort zelfreflectie. Daarom bieden we meerdere toetsvormen aan in de leerpaden. Van een diagnostische toets (formatief) die inzicht geeft waar je staat en adviseert waar je nog meer kunt leren (adaptief), de eindtoets (summatief) tot een zelfverklaring waarmee de medewerker met reflectieve vragen kijkt naar zijn kennis, kunde en gedrag. Als organisatie kun je er voor kiezen om de zelfverklaring als afronding in te zetten in plaats van de eindtoets.

Interactieve video met scenario’s

Een relatief nieuwe videovorm is de scenario based video. Hiermee vergroot je het bewustzijn van zorgprofessionals. De video bevat meerdere scenario’s, waarbij de keuze van de deelnemer bepaalt hoe de video verder gaat.

Instructievideo’s risicovolle handelingen

Alle leerpaden over risicovolle handelingen bevatten instructievideo’s met interactieve vragen rondom kritische momenten. Meer dan 60 video’s zijn beschikbaar om bijvoorbeeld kennis op te frissen. Je kunt door de video heen navigeren met een menu. Als pilot* bieden we nu ook verkorte instructievideo’s aan. Deze komen in een aparte collectie en zijn met name handig voor medewerkers die op het punt staat om een handeling uit te voeren. Bekijk het voorbeeld Intramusculair injecteren.

Hotspot afbeeldingen

Om te zorgen dat kennis goed beklijft is afwisseling in contentvormen belangrijk. Beelden blijven vaak het beste hangen. Interactieve beelden zijn hierbij extra effectief. In verschillende leerpaden zijn deze te vinden. Bekijk het voorbeeld Risicosignalering in de thuiszorg voor niveau 1 en 2.

*Deze leervormen zijn nog in pilotfase. Heb je interesse om mee te doen? Meld je aan via Maartje Mikx m.mikx@noordhoff.nl

Benieuwd naar de planning van nieuwe leervormen en leerpaden? Bekijk de roadmap!