Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Thuiszorg Essentials Helpende
1
2

Categorie:
Beschrijving

Hoe herken je veelvoorkomende problemen met eten en drinken bij cliënten? Hoe stimuleer je cliënten om te eten en te drinken? Voldoende eten en drinken zijn essentiële voorwaarden voor een goede gezondheid. Bovendien wordt onder meer de kans op doorligwonden verminderd. Het is belangrijk dat je als zorgverlener aandacht hebt voor het eten en drinken bij cliënten.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom eten en drinken. Na het afronden van de e-learning weet je hoe je de gezondheid en het welzijn van cliënten bevordert door aandacht te besteden aan de maaltijden. Je weet onder meer wat jouw taak is rondom eten en drinken.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Eten en drinken zijn noodzakelijke levensbehoeftes en voorwaarden voor een goede gezondheid. Zo wordt onder meer de kans op het krijgen van doorligwonden verminderd door goed te eten en te drinken.

Voor mensen met een (verstandelijke) beperking is gezond eten vaak wat complexer. Ze hebben minder inzicht in wat gezonde voeding is bijvoorbeeld. Of vanwege de kans op overgewicht of een onderliggende aandoening waarvoor aangepaste voeding nodig is. Het is van belang dat je als zorgverlener voldoende kennis hebt over voeding en vochtbalans.

INHOUD ONLINE CURSUS AANDACHT VOOR ETEN EN DRINKEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Leerobjecten bestaan uit kleine stukjes leerstof, vaak verwerkt in afbeeldingen en video’s. De teksten zijn zo geschreven dat ze makkelijk lezen.
In alle leerobjecten leer je nieuwe dingen over het onderwerp. Je ontdekt hoe je zorgvragers/cliënten het beste kunt ondersteunen en oefent met praktijkvoorbeelden en oefenvragen. Omdat samenwerken en het signaleren van problemen belangrijk zijn in je werk, komen deze thema’s terug. Aan het eind van een leerobject staat altijd een samenvatting.

Zelf kiezen welke leerobjecten je wilt volgen? Maak eerst de ‘diagnostische toets’ en ontdek je leerbehoefte.

In de online cursus Aandacht voor eten en drinken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belang van goede voeding.
 • Jouw taak als assistent-begeleider bij voeding.
 • Wat is gezonde voeding en vocht?
 • Problemen signaleren bij eten en drinken.
 • Stimuleren van eten en drinken.
 • Samenwerken met anderen.

Praktijk

In dit leerpad staat de praktijk centraal. Met de verschillende praktijkvoorbeelden kun je oefenen met nieuwe kennis. Ook oefen je met het signaleren van kritische zorgsituaties en hoe je die kunt rapporteren aan je collega’s of leidinggevende.

Eindtoets en zelfverklaring

Om het leerpad af te ronden maak je een eindtoets en/of vul je een zelfverklaring in. Met de zelfverklaring benoem je of je de leerdoelen van het leerpad hebt behaald.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Aandacht voor eten en drinken helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet waarom goede voeding en voldoende vocht belangrijk is voor cliënten.
 • Je weet wat jouw taak is bij eten en drinken.
 • Je weet wat gezonde voeding en vocht is.
 • Je weet hoe je veelvoorkomende problemen bij eten en drinken herkent.
 • Je weet hoe je de cliënt stimuleert bij het eten en drinken.
 • Je weet hoe je samenwerkt met anderen in de zorg rondom eten en drinken.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

 

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer