Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Gehandicaptenzorg Essentials (woon) begeleider
3

Categorie:
Beschrijving

Hoe herken je veelvoorkomende problemen met eten en drinken bij cliënten? Hoe stimuleer je cliënten om te eten en te drinken? Voldoende eten en drinken zijn essentiële voorwaarden voor een goede gezondheid. Bovendien wordt onder meer de kans op doorligwonden verminderd. Het is belangrijk dat je als zorgverlener aandacht hebt voor het eten en drinken bij cliënten.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom eten en drinken. Na het afronden van de e-learning weet je hoe je de gezondheid en het welzijn van cliënten bevordert door aandacht te besteden aan de maaltijden. Je weet onder meer wat jouw taak is rondom eten en drinken.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Eten en drinken zijn noodzakelijke levensbehoeftes en voorwaarden voor een goede gezondheid. Zo wordt onder meer de kans op het krijgen van doorligwonden verminderd door goed te eten en te drinken.

Voor mensen met een (verstandelijke) beperking is gezond eten vaak wat complexer. Ze hebben minder inzicht in wat gezonde voeding is bijvoorbeeld. Of vanwege de kans op overgewicht of een onderliggende aandoening waarvoor aangepaste voeding nodig is. Het is van belang dat je als zorgverlener voldoende kennis hebt over voeding en vochtbalans.

INHOUD ONLINE CURSUS AANDACHT VOOR ETEN EN DRINKEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Aandacht voor eten en drinken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belang van goede voeding.
 • Jouw taak als assistent-begeleider bij voeding.
 • Wat is gezonde voeding en vocht?
 • Problemen signaleren bij eten en drinken.
 • Stimuleren van eten en drinken.
 • Samenwerken met anderen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Aandacht voor eten en drinken helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet waarom goede voeding en voldoende vocht belangrijk is voor cliënten.
 • Je weet wat jouw taak is bij eten en drinken.
 • Je weet wat gezonde voeding en vocht is.
 • Je weet hoe je veelvoorkomende problemen bij eten en drinken herkent.
 • Je weet hoe je de cliënt stimuleert bij het eten en drinken.
 • Je weet hoe je samenwerkt met anderen in de zorg rondom eten en drinken.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer