Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Verpleeg- en verzorgingshuizen Essentials Verzorgende-IG
3

Categorie:
Beschrijving

Hoe zorg je ervoor dat zorgvragers voldoende eten en drinken? Hoe presenteer je de maaltijd op een aantrekkelijke manier? Voldoende eten en drinken zijn essentiële voorwaarden voor een goede gezondheid. Bovendien is samen eten een sociale gebeurtenis die op een positieve manier kan bijdragen aan het welzijn van de zorgvrager. Het is belangrijk dat je als verzorgende voldoende kennis hebt over voeding, vochtbalans en de sociale aspecten van eten en drinken.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom eten en drinken in zorgorganisaties. Na het afronden van de e-learning Aandacht voor eten en drinken weet je hoe je de gezondheid en het welzijn van zorgvragers bevordert door aandacht te besteden aan de maaltijden. Je weet onder meer hoe je moet handelen als je tijdens de maaltijd problemen met eten en drinken signaleert.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Eten en drinken zijn noodzakelijke levensbehoeftes en voorwaarden voor een goede gezondheid. Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. De matige kwaliteit van voedsel kan daarvan een oorzaak zijn.

Daarnaast hebben ouderen vaak aandoeningen die leiden tot een verminderde eetlust. Zoals kauw- en slikproblemen en/of een verminderde reuk of smaak. Het aantrekkelijk aanbieden van de maaltijden is daarom erg belangrijk. Ook omdat maaltijden in de langdurige zorg sociale gebeurtenissen zijn. Lekker eten en drinken kan een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de zorgvragers. Het is van belang dat je als verzorgende voldoende kennis hebt over voeding, vochtbalans en de sociale aspecten van eten en drinken.

INHOUD ONLINE CURSUS AANDACHT VOOR ETEN EN DRINKEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Aandacht voor eten en drinken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Gezonde voeding en voldoende vocht.
 • Zorgen voor een aantrekkelijke maaltijd voor zorgvragers.
 • Voorkeuren van zorgvragers in kaart brengen.
 • Rekening houden met dementie.
 • Goede praktijkvoorbeelden.
 • Verantwoordelijkheid nemen en feedback geven en ontvangen.
 • Signaleren van problemen rondom de maaltijd.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Aandacht voor eten en drinken helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat eten en drinken betekenen voor de gezondheid en het welzijn van de zorgvragers.
 • Je weet hoe je de maaltijd organiseert en presenteert zodat gezond eten en drinken wordt bevorderd.
 • Je weet hoe je met de zorgvrager en zijn naasten de voorkeuren van de bewoner op het gebied van voeding in kaart brengen.
 • Je kunt adequaat handelen als je tijdens de maaltijd problemen met eten en drinken signaleert.
 • Je weet hoe je in de organisatie de zorg rondom de maaltijd bevordert, zodat zorgvragers gezond eten en drinken.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer