Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Ziekenhuizen Expert Gespecialiseerd verpleegkundigen
4
6

Categorie:
Beschrijving

Welke stappen zet je volgens de ABCDE-methodiek als er een acuut zieke patiënt binnenkomt? Wat is je rol bij de ‘primary survey’ en de ‘secondary survey’? De ABCDE-methode is een werkwijze waarbij je hulp verleent vanuit het principe treat first what kills first. In dit leerpad leert de gespecialiseerd verpleegkundige om iedere patiënt op dezelfde systematische wijze te benaderen. Dat geldt ook voor de omgang met andere hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom de ABCDE-methodiek in de acute zorg. Na het afronden van de e-learning ABCDE in de acute zorg heb je voldoende kennis om de ABCDE-methodiek toe te passen bij de acuut zieke patiënt. Je weet onder meer welke alarmsignalen onmiddellijk handelen noodzakelijk maken bij een patiënt.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Treat first what kills first. Dat is de kern van de ABCDE-methode. Deze methodiek ontwikkelde James Styner, piloot en orthopeed, in 1976 als reactie op een vliegtuigongeluk, waarbij hij en zijn gezin  ernstig gewond raakten. Een ruraal ziekenhuis ving hen op. De onvrede bij Styner over de opvang vormde de basis voor het opzetten van de ATLS®- richtlijnen. In deze richtlijnen werd de ABCDE-methodiek geïntroduceerd.

Vanaf dat moment benaderen ziekenhuizen ernstig zieke (trauma)patiënten op systematische wijze.    Het voordeel van de ABCDE-methodiek is dat (bijna) alle letsels en stoornissen ermee onderkend en behandeld worden. Bovendien biedt de methodiek hulpverleners een duidelijke houvast. Hulpverleners spreken bij de opvang van acuut zieke patiënten nu dezelfde ‘taal’.

Door de jaren heen is de ABCDE-methodiek uitgebreid van de afdelingen trauma en cardiologie naar alle relevante specialismen in de acute zorgketen. Deze methodiek is nu de gouden standaard voor de opvang van alle acuut zieke patiënten.

INHOUD ONLINE CURSUS ABCDE IN DE ACUTE ZORG

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus ABCDE in de acute zorg komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Introductie ABCDE-methodiek, bespreken leerdoelen.
 • Historie ABCDE-methodiek
 • Afbakenen kaders: wat is een acuut zieke patiënt? Waar kom je met acuut zieke patiënten in aanraking? Wie zijn betrokken bij de zorg voor acuut zieke patiënten?
 • Taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de acute zorgketen.
 • Plaats van ABCDE-methodiek in relatie met klinisch redeneren en het verpleegkundig proces.
 • Theoretische kaders en achtergronden van de ABCDE-methodiek.
 • Handelingsschema per element van de ABCDE-methodiek: voorbereiding, primary survey, secondary survey, reassessment.
 • SBAR-overdracht.
 • Herkennen van meest voorkomende levensbedreigende problemen en bijbehorende symptomen en signalen.
 • Veelvoorkomende misvattingen en fouten binnen de ABCDE-methodiek en de toepassing ervan.
 • Nieuwe ontwikkelingen bij de opvang van acuut zieke patiënten volgens de ABCDE-methodiek.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus ABCDE in de acute zorg helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet waarom de ABCDE-methodiek de gouden standaard is bij de opvang van acuut zieke patiënten.
 • Je weet wat je eigen rol en verantwoordelijkheden zijn in een team dat een acuut zieke patiënt volgens de ABCDE-methodiek opvangt.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn voor het toepassen van de ABCDE-methodiek bij een acuut zieke patiënt.
 • Je weet wat je rol is bij de ‘primary survey’ en ‘secondary survey’.
 • Je weet hoe je aan een collega overdraagt volgens de SBAR-methode.
 • Je weet welke stappen je volgens de ABCDE-methodiek moet zetten vanaf het moment dat er een acuut zieke patiënt is.
 • Je weet welke alarmsignalen onmiddellijk handelen noodzakelijk maken bij een patiënt.
 • Je weet wanneer en welke interventies je toepast bij alarmsymptomen op basis van klinisch redeneren.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn bij het toepassen van de ABCDE-methodiek bij een acuut zieke patiënt.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer