Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Categorie:
Beschrijving

Bij welke symptomen moet je als verpleegkundige alert zijn op ACS bij een patiënt? Welke interventies kun je toepassen en hoe zinvol zijn ze op de lange termijn? Acute ischemische aandoeningen van het hart zijn levensbedreigend en vereisen directe behandeling. Het is essentieel dat je als verpleegkundige de klachten tijdig herkent en optimale zorg kunt bieden in de acute en stabiele fase.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom de zorg voor patiënten met een hartinfarct. Na het afronden van de e-learning Acuut coronair syndroom heb je voldoende kennis om ACS te herkennen, symptomen te analyseren, bloedwaarden te interpreteren en het ECG te beoordelen. Ook weet je welke behandeling en verpleegkundige zorg nodig zijn.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Acute ischemische aandoeningen van het hart zijn levensbedreigend en vereisen directe behandeling. Voor verpleegkundigen is het essentieel om de aandoening tijdig herkennen op basis van de klachten van de patiënt. Ook de bloedwaarden en eventuele ST-afwijkingen op het ECG zijn daarbij van belang. Zo is acute ischemie de belangrijkste oorzaak van ST-elevatie.

Het is belangrijk dat je als verpleegkundige optimale zorg kunt bieden in de acute fase van het ACS en in de stabiele fase als de patiënt op de afdeling ligt.

INHOUD ONLINE CURSUS ACUUT CORONAIR SYNDROOM

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Acuut coronair syndroom komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ziekteleer:
  • Oorzaak, gevolgen en uitingsvormen (fysiologisch).
  • Bijbehorende complicaties (fysiologisch toegelicht).
  • Verpleegkundige acties (NIC).
  • Observatiepunten om te beoordelen of de acties het juiste effect hebben (NOC).
 • Behandeling (een proces opgebouwd uit taken en stappen):
  • Waaruit bestaat de behandeling + uitleg werking.
  • Wat zijn de complicaties van de behandeling (toegelicht aan de hand van de fysiologische gevolgen)?
  • Aandacht voor de meest kritische complicaties:
   • Wat zijn verpleegkundige acties (NIC)?
   • Wat zijn observatiepunten om te beoordelen of de behandeling aanslaat? (NOC)?

Praktijk en vragen
In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets
Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT
Heb je de online cursus Acuut coronair syndroom helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe het ACS bij een patiënt ontstaat.
 • Je weet uitleggen hoe het ACS verloopt.
 • Je weet bij welke symptomen je alert moet zijn op ACS bij een patiënt.
 • Je weet welke afwijkingen op een ECG en in de bloeduitslagen van een patiënt kunnen wijzen op het ACS.
 • Je weet welke medische en verpleegkundige interventies op korte en lange termijn zinvol zijn bij patiënten met het ACS.
 • Je weet welke verpleegkundige aandachtspunten er gelden bij verschillende patiënten met het ACS.
 • Je weet wanneer je welke verpleegkundige interventie toepast bij een patiënt met een ACS.

BRONVERMELDING
Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer