Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN: 8717927119105

18,95Toevoegen aan winkelwagen

Wordt herzien Ziekenhuizen Expert Multidisciplinair, Gespecialiseerd verpleegkundigen
4
6

18,95

Artikelnummer: 8717927119105 Categorie:
Beschrijving

Reanimatie begint met Basic Life Support (BLS). Na deze eerste hulp neemt een (multidisciplinair) team de reanimatie over. Dan gaat Advanced Life Support (ALS) van start, ook wel Advanced Cardiac Life Support (ACLS) genoemd. Alle deelnemers van het team dienen op de hoogte te zijn van het ALS-protocol. Het maakt niet uit welke taak zij hebben. Deze kennis is nodig om adequaat te kunnen participeren en handelen. De richtlijnen en protocollen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn de leidraad daarbij.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het geven van advanced life support. Na het afronden van de e-learning Advanced Life Support, heb je onder meer voldoende kennis om het hartritme van een patiënt in een reanimatiesetting te beoordelen. Ook kun je de juiste interventies toepassen om de bloedcirculatie te herstellen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Reanimatie begint met Basic Life Support (BSL). Na deze eerste hulp neemt een (multidisciplinair) team de reanimatie over. Dan gaat Advanced Life Support (ALS) van start. Voor ALS is een team nodig. Dat kun je niet alleen. Alle deelnemers van dit team dienen op de hoogte te zijn van het ALS-protocol. Het maakt niet uit welke taak je hebt. Deze kennis is nodig om adequaat te kunnen participeren en handelen. Het doel van ASL is om, na beoordeling van het hartritme, de bloedcirculatie te herstellen. Zodat de overlevingskans van de patiënt met een hartstilstand vergroot wordt.

De richtlijnen en protocollen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn leidend bij ALS. Daarnaast moeten de meest actuele protocollen van de zorgorganisatie ook altijd gehanteerd worden.

INHOUD ONLINE CURSUS ADVANCED LIFE SUPPORT

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Advanced Life Support komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over onder andere het algoritme reanimatie (dit leerobject wordt beschouwd als voorkennis).
 • Het algoritme ALS.
 • Rollen en verantwoordelijkheden per lid van het reanimatieteam.
 • Defibrillator aansluiten.
 • Hartritme beoordelen en actie ondernemen.
 • Werkwijze en aandachtspunten bij defibrilleren.
 • Aandachtspunten tijdens ALS: overgang van BLS naar ALS.
 • Thoraxcompressies.
 • Beademing
 • Capnografie en echografie.
 • Vocht en medicatie toedienen.
 • Onderliggende oorzaak: (4 H’s, 4 T’s) behandelen.
 • Aandachtspunten tijdens postreanimatiebehandeling.
 • Fasen van de postreanimatiebehandeling: spoedbehandeling toepassen, onderliggende oorzaak diagnosticeren, herstel optimaliseren.
 • Extra instructievideo over reanimeren (dit leerobject wordt beschouwd als voorkennis).

NOTA BENE: Het is van belang dat je, naast de bestudering van dit leerpad, de uitvoering van ALS in een simulatiesetting traint.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Advanced Life Support helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je  weet wat de verschillende stappen van het algoritme ALS (met de initiële handelingen) inhouden.
 • Je kunt voorbeelden geven van aandachtspunten die belangrijk zijn tijdens de verschillende stappen van het algoritme.
 • Je weet wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft tijdens ALS van de patiënt.
 • Je weet hoe je op de juiste wijze de handelingen uitvoert met betrekking tot het defibrilleren van een patiënt tijdens een reanimatie.
 • Je weet welke interventies je op het juiste moment toepast tijdens ALS van een patiënt.
 • Je weet wat de kritische momenten zijn tijdens (de verschillende stappen van) ALS van de patiënt.
 • Je weet wanneer je de ABCDE methodiek inzet of BLS opstart bij een patiënt.
 • Je weet op basis van  gegevens welke verschijnselen zich kunnen voordoen na een succesvolle reanimatie van de patiënt.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn bij de nazorg van de patiënt en zijn naasten.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

18,95Toevoegen aan winkelwagen