Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Antistolling (ziekenhuis)

EAN: 8717927125687

18,95In winkelmand

Ziekenhuizen Expert Multidisciplinair, Gespecialiseerd verpleegkundigen
4
6

Bij welke indicatie moet je welk antistollingsmiddel toedienen? Hoe schat je het bloedingsrisico van een complicatie in? En welke handelingen moet je dan uitvoeren? Antistollingsmedicatie is een van de middelen die vaker leidt tot medicatie-gerelateerde incidenten. Het is belangrijk dat de kennis over deze aandoening wordt vergroot. Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente inzichten en toepassingen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten van antistolling. Na het afronden van de e-learning Antistolling heb je voldoende kennis om adequaat zorg te verlenen aan een patiënt die antistollingsmedicatie nodig heeft. Je hebt onder andere kennis over medicatie die werkt op de primaire en secundaire hemostase. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

In meer dan vijftig procent van alle medicatie-gerelateerde incidenten is antistollingsmedicatie, samen met anti-infectiva en middelen die worden gebruikt bij maligniteiten, betrokken. In het verleden is gebleken dat zorgprofessionals niet altijd voldoende kennis hadden om de juiste beslissingen te nemen als het om de zorg en het gebruik van deze middelen gaat. Daarom is het belangrijk dat de kennis over antistolling wordt vergroot. Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente inzichten en toepassingen.

INHOUD ONLINE CURSUS ANTISTOLLING

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.
In de online cursus Antistolling komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie over antistolling met onder andere medicatie die werkt op de primaire hemostase: Trombocytenaggregatieremmers.
  • Medicatie die werkt op de secundaire hemostase: Vitamine K-antagonisten, directe orale anticoagulantia, heparinegroep.
  • Risico’s.
  • Theorievideo met extra uitleg over het stollingsproces

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Antistolling helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

  • Je weet wat de hoofdgroepen van antistollingsmiddelen zijn.
  • Je weet per hoofdgroep bij welke indicaties de antistollingsmiddelen worden toegediend.
  • Je weet wanneer welke handelingen uitgevoerd moeten worden bij een patiënt met antistollingsmedicatie.
  • Je kunt het (bloedings)risico van een complicatie inschatten en bepalen welke handelingen uitgevoerd dienen te worden.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand