Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Autisme (gehandicaptenzorg)

EAN: 8717927118023

13,95In winkelmand

Gehandicaptenzorg Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, (woon) begeleider
3
4

Wat heeft een cliënt met autisme en een verstandelijke beperking nodig om zich goed te voelen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn cliënt niet te veel overvraagd en geprikkeld wordt? Veel gedragsproblemen bij cliënten met autisme kunnen voorkomen worden als begeleiders in de gehandicaptenzorg de cliënt beter kennen en begrijpen. Het is belangrijk dat je goed geschoold bent in het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van deze mensen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom autisme bij cliënten met een verstandelijke beperking. Na het afronden van de e-learning Autisme ben je in staat om onderbouwde beslissingen te nemen over de zorg en begeleiding van cliënten met deze aandoening. Je weet onder meer hoe je inzicht krijgt in de prikkelgevoeligheid en het emotioneel functioneren van de cliënt.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Autisme is lang een ondergeschoven kindje geweest bij mensen met een verstandelijke beperking. Meestal stond de verstandelijke beperking voorop en werd aan het autisme weinig aandacht besteed. Maar ga je als professional autisme herkennen en begrijpen, dan kun je veel gedragsproblemen voorkomen bij deze groep cliënten. Belangrijk is dat je achterhaalt wat de cliënt nodig heeft om zich goed te voelen. Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals rustmomenten inbouwen zodat iemand zijn ervaringen kan verwerken.

Bovendien uit autisme zich op veel verschillende manieren. De diversiteit in problematiek en hulpvragen is groot. Het is belangrijk dat je als begeleider elke keer opnieuw de vertaalslag kunt maken vanuit je algemene kennis van autisme naar de specifieke zorgvraag van de individuele cliënt.

INHOUD ONLINE CURSUS AUTISME

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Autisme komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over autisme met onder andere de definitie en oorzaak van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
 • Stellen van de diagnose.
 • Symptomen.
 • Kenmerken.
 • Soorten therapieën.
 • Effecten van niet-medicamenteuze therapieën.
 • Medicatie bij autisme.
 • Taken van de begeleider bij medicamenteuze behandelingen.
 • Begeleiden van cliënten met autisme.
 • Communiceren: communicatieniveaus, communicatiestrategieën, communicatie in beeld.
 • Aandachtspunten bij begeleiden.
 • Gedragsproblemen, begeleiden bij gedragsproblemen.
 • Levensloopbegeleiding.
 • Theorievideo waarin een moeder van twee zonen met een verstandelijke beperking en autisme vertelt over het gedrag dat samenhangt met autisme en hoe ze daarmee omgaat. In een andere theorievideo wordt diezelfde moeder gevolgd in gesprek met begeleiders van de woongroep van een van haar zonen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Autisme helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe je op basis van verzamelde gegevens inzicht kunt krijgen in de prikkelgevoeligheid, het emotioneel functioneren, de protectieve factoren en het communicatieniveau van de cliënt.
 • Je begrijpt (de betekenis) van het gedrag van de cliënt vanuit de totale beeldvorming.
 • Je weet welke preventieve maatregelen kunnen worden ingezet om onder andere overprikkeling, over- of ondervraging en verstoring in de balans spanning-ontspanning te voorkomen.
 • Je kunt beoordelen en onderbouwen welke communicatiemethodiek en ondersteunende communicatie past bij het communicatieniveau van de cliënt.
 • Je kunt beoordelen en onderbouwen welke begeleiding een cliënt nodig heeft en daarbij uitgaan van de protectieve factoren van de zorgvrager.
 • Je weet hoe je de effecten van de toegepaste begeleidingsmethode kunt monitoren en evalueren.
 • Je weet hoe de diagnose autisme wordt vastgesteld en kunt deze kennis gebruiken in behandel- en begeleidingssituaties van een cliënt.
 • Je kunt niet-medicamenteuze en medicamenteuze therapieën bij een cliënt monitoren en uitleggen welke taken de begeleider hierin heeft.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand