Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

30,00Toevoegen aan winkelwagen

Ziekenhuizen Expert Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo, Gespecialiseerd verpleegkundigen
4
6

30,00

Categorie:
Beschrijving

Bestel dit leerpad

Let op! Ben je een zorgprofessional? Dit leerpad wordt gefactureerd door V&VN. Ben je lid van V&VN Oncologie dan ontvang je het leerpad gratis. Voor niet-leden wordt een eenmalig bedrag van €30,- gefactureerd door V&VN. Wil je dit leerpad aan jouw medewerkers aanbieden? Neem dan contact op met Noordhoff via 030 – 638 35 99.

Welke voordelen heeft bewegen voor patiënten met kanker? Hoe motiveer je patiënten met kanker over het belang van bewegen? Veel mensen met kanker hebben last van ernstige vermoeidheidsklachten. Deze klachten kunnen lange tijd na de behandeling aanhouden. Uit onderzoek blijkt dat kanker gerelateerde vermoeidheid minder optreedt als de conditie van de patiënt tijdens de behandeling stabiel blijft of verbetert. Het is van belang dat je als verpleegkundige weet hoe je patiënten met kanker informeert en begeleidt op dit gebied.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom bewegen bij kanker. Na het afronden van de e-learning Bewegen bij kanker, heb je voldoende kennis om deze patiënten gericht te adviseren over het belang van lichaamsbeweging tijdens de verschillende fases van hun behandeling. Ook weet je hoe je deze patiënten motiveert om je adviezen op te volgen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Veel mensen met kanker hebben last van ernstige vermoeidheidsklachten. Ook na de behandeling kunnen deze klachten nog lang aanhouden. Dat heeft niet alleen effect op het leven van de patiënt, maar ook op dat van zijn naasten.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kankergerelateerde vermoeidheid minder optreedt als de conditie van de patiënt tijdens de behandeling stabiel blijft of verbetert. Op dit moment is de meeste evidence beschikbaar over bewegen tijdens chemotherapie. Ook andere gevolgen die samenhangen met (de behandeling van) kanker, lijken erdoor af te nemen.

Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol. Je kunt de patiënt stimuleren en informeren over het belang van bewegen tijdens de behandeling. Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente kennis en de effectiefste werkwijze.

INHOUD ONLINE CURSUS BEWEGEN BIJ KANKER

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Bewegen bij kanker komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Effecten van bewegen bij kanker.
 • (Contra-)indicaties voor het geven van bewegingsadviezen.
 • Gestructureerd bewegingsadviezen geven.
 • Evalueren van het effect van de beweging(sadviezen).
 • Herkennen van en omgaan met barrières en belemmeringen die de patiënt heeft bij bewegen.
 • Coachen en motiveren van patiënten om meer te bewegen.
 • Tijdig verwijzen van een patiënt naar andere zorgverleners.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, vul je een zelfverklaring in.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Bewegen bij kanker helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet welke voordelen bewegen heeft voor patiënten tijdens de verschillende behandelfases van kanker.
 • Je weet hoe je (contra)indicaties herkent als je patiënten met kanker over bewegen adviseert.
 • Je weet welke informatie je aan patiënten met kanker geeft over de voordelen van bewegen.
 • Je weet hoe je op een gestructureerde manier bewegingsadvies geeft aan patiënten met kanker.
 • Je weet hoe je door middel van een evaluatie de belemmeringen en barrières om te (gaan) bewegen opspoort bij patiënten met kanker.
 • Je weet hoe je patiënten met kanker en hun naasten motiveert en adviseert over het belang van bewegen bij kanker.
 • Je weet hoe je op een positieve en motiverende manier omgaat met belemmeringen en barrières die patiënten met kanker kunnen ervaren rondom het (gaan) bewegen.
 • Je weet in welke gevallen je patiënten met kanker doorverwijst naar gespecialiseerde zorg (diëtist, fysiotherapie, beweegprogramma).
 • Je kunt samen met de patiënt met kanker de mate van activiteit evalueren met behulp van de Borgschaal, de hartfrequentie, het dagboekje en METwaarden.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

30,00Toevoegen aan winkelwagen