Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Bloedproducten en omniplasma toedienen (ziekenhuis)

EAN: 8717927117163

18,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo
4
6

Hoe bereid je bloedproducten en Omniplasma op de juiste manier voor? Hoe dien je deze producten toe? Wat moet je doen om een transfusiereactie te voorkomen? Bloedproducten en Omniplasma kunnen het leven van patiënten redden. Maar worden ze niet op de correcte manier voorbereid en toegediend, dan kunnen ze levensgevaarlijk zijn. Als verpleegkundige dien je op de hoogte te zijn van het veiligheidssysteem dat we in Nederland voor de toediening van deze producten gebruiken.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het toedienen van bloedproducten en omniplasma. Na het afronden van de e-learning Bloedproducten en Omniplasma toedienen heb je voldoende kennis over hoe je veilig bloedproducten en Omniplasma toedient aan patiënten. Ook weet je wat de verpleegkundige aandachtspunten en interventies zijn die bijdragen aan het voorkomen, tijdig herkennen en behandelen van transfusiereacties.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Hoe bereid je bloedproducten en Omniplasma op de juiste manier voor? Hoe dien je deze producten toe? Wat moet je doen om een transfusiereactie te voorkomen? Bloedproducten en Omniplasma kunnen het leven van patiënten redden. Maar worden ze niet op de correcte manier voorbereid en toegediend, dan kunnen ze levensgevaarlijk zijn. Zo kunnen transfusiereacties tijdens, maar ook nog tot zes jaar na, de toediening van de bloedproducten optreden. De patiënt kan onder meer last krijgen van ademhalingsproblemen, hypotensie of shock-verschijnselen.

In Nederland hebben we een goed werkend veiligheidssysteem, waardoor de kans op een ernstige transfusiereactie heel klein is. Als verpleegkundige dien je hiervan op de hoogte te zijn. Bovendien is er winst te behalen door extra alert te zijn bij de identificatie van de patiënt en het bloedproduct. Ook actief zoeken naar patiënten met een verhoogde kans op TACO (de transfusiereactie door volume-overbelasting) vermindert het risico op complicaties.

INHOUD ONLINE CURSUS BLOEDPRODUCTEN EN OMNIPLASMA TOEDIENEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Bloedproducten en Omniplasma toedienen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over bloedproducten en Omniplasma toedienen met onder andere samenstelling en functies van bloed, antigenen en antistoffen.
 • Bloedproducten: standaardproducten, experimentele en magistrale producten.
 • Erytrocyten-, trombocyten- en plasmaproducten.
 • Veiligheid in alle stappen van de keten: bij Sanquin, tijdens het transport en in de zorgorganisatie.
 • (Contra-)indicaties bij toediening.
 • (Algemene maatregelen bij) transfusiereacties.
 • (Acute en niet-acute) transfusiereacties en preventie van TACO.
 • Een instructievideo met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen die vereist zijn bij het uitvoeren van een bloedtransfusie.
 • Met de praktische uitvoering van deze handelingen kun je oefenen aan de hand van een vaardigheid waarbij je de werkwijze volgens protocol uitvoert.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Bloedproducten en Omniplasma toedienen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet welke soorten bloedproducten en Omniplasma er zijn en hoe deze worden bereid vanuit donorbloed.
 • Je weet wat de veiligheids- en kwaliteitseisen zijn voor het bereiden, matchen en omgaan met bloedproducten en Omniplasma.
 • Je weet wat de (contra-)indicaties zijn voor het toedienen van bloedproducten of Omniplasma aan patiënten.
 • Je weet – op basis van de pathofysiologie – hoe transfusiereacties kunnen ontstaan bij patiënten die bloedproducten of Omniplasma krijgen toegediend.
 • Je weet welke interventies nodig zijn bij transfusiereacties na het toedienen van bloedproducten en Omniplasma.
 • Je weet hoe je – van voorbereiding tot nazorg – op een veilige manier bloedproducten en Omniplasma toedient aan patiënten.
 • Je weet wat de (contra-)indicaties zijn voor het toedienen van bloedproducten en Omniplasma in verschillende situaties.
 • Je weet hoe je transfusiereacties kunt voorkomen en herkennen bij patiënten die bloedproducten of Omniplasma krijgen toegediend.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand