Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Borstvoeding (ziekenhuis)

EAN: 8717927119112

23,95In winkelmand

Ziekenhuizen Expert Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. Goede begeleiding in de eerste dagen na de bevalling is essentieel voor de kans op een succesvolle start. Omdat het aantal ziekenhuisbevallingen stijgt, wordt het steeds belangrijker dat je als verpleegkundige gedegen kennis hebt van dit proces. Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente inzichten en de juiste werkwijze.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het geven van borstvoeding. Na het afronden van de e-learning Borstvoeding weet je hoe je een goede start kunt geven aan borstvoeding. Je kunt onder meer begeleiding op maat bieden in de eerste dagen, bij (her)opname en in complexere situaties, zoals mastitis en in geval van een abces.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. De algemene aanbeveling is om minimaal zes maanden borstvoeding te geven. En na die periode zolang als moeder en kind dat wenselijk vinden. Goede begeleiding in de eerste dagen na de bevalling is essentieel voor de kans op een succesvolle start. Vrouwen kunnen dan een weloverwogen keuze maken over het wel of niet geven van borstvoeding.

Omdat het aantal ziekenhuisbevallingen stijgt, wordt het steeds belangrijker dat je als verpleegkundige gedegen kennis hebt van dit proces. Verpleegkundigen hebben een sleutelrol als het gaat om de begeleiding van vrouwen die overwegen om borstvoeding te geven. Ze kunnen moeder en kind ondersteunen door het beleid af te stemmen op de behoeftes van moeder en kind. Is er een beleid op maat, dan is de start van borstvoeding een fijnere ervaring voor de ouders én voor de verpleegkundigen.

INHOUD ONLINE CURSUS BORSTVOEDING

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Borstvoeding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over borstvoeding met onder andere vijf standaarden voor borstvoeding.
 • Behoeften van de baby.
 • Positieve effecten van borstvoeding.
 • Het belang van goed aanleggen.
 • Begeleiden van moeder en baby bij aanleggen.
 • LATCH-scorelijst
 • Voedingshoudingen
 • Begeleiden bij pijn.
 • Interventies als aanleggen niet lukt.
 • Eerste dagen postpartum.
 • Voeden op verzoek vanaf de eerste dag.
 • Afvallen en gedrag in de eerste dagen.
 • (Mogelijke oorzaken van) te weinig melkproductie.
 • Afkolven en (relatieve en absolute) overproductie.
 • (Fysiologische en pathologische) stuwing.
 • (Oorzaken, symptomen en behandeling van) mastitis en borstabces.
 • Theorie over de WHO-code voor marketing van kunstvoeding, flessen en spenen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Borstvoeding helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe borstvoeding aansluit op de fysiologische behoefte van de pasgeborene.
 • Je kunt de Baby-Friendly principes en de vijf standaarden van de stichting Baby Friendly Nederland toepassen bij moeders en hun baby’s die borstvoeding en/of kunstvoeding krijgen.
 • Je weet wat het principe is van vraag en aanbod van borstvoeding en hoe belangrijk borstvoeding tijdens de eerste levensdagen is voor de melkproductie op lange(re) termijn.
 • Je weet wat het belang is van goed aanleggen voor de baby, de moeder en de melkproductie.
 • Je weet wat het belang is van het voeden op verzoek en van het herkennen van voedingssignalen bij pasgeborenen.
 • Je kunt het aanleggen beoordelen met de LATCH-score en je kunt bij problemen op basis van de analyse meerdere interventies aanreiken.
 • Je weet hoe je een borstvoedingsbeleid opzet dat is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de moeder.
 • Je weet hoe je op basis van observaties van kind- en moederfactoren een voedingsbeleid, en zo nodig kolfbeleid opzet, zodat de melkproductie optimaal op gang komt en blijft.
 • Je kunt in complexe situaties, bijvoorbeeld als er te weinig melk is of bij mastitis of abces, in overleg met de moeder een voedingsbeleid en/of kolfbeleid opstellen dat past bij de wensen en mogelijkheden van moeder en kind.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

23,95In winkelmand