Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Brochiaal toilet (ziekenhuis)

EAN: 8717927117415

18,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Hoe voer ik op de juiste manier een bronchiaal toilet uit? Hoe zorg ik ervoor dat er zich geen complicaties voordoen? Het uitzuigen van de mond- en keelholte is een risicovolle handeling. Het uitzuigen van de trachea is een voorbehouden handeling. Alleen verpleegkundigen die bevoegd en bekwaam zijn, mogen de handelingen uitvoeren. Zorg dat je tijdig de juiste scholing volgt.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het bronchiaal toilet. Na het afronden van de e-learning Bronchiaal toilet heb je voldoende kennis om de handeling op verantwoorde wijze uit te voeren. Je weet onder meer welke problemen, fouten en risico’s kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van een bronchiaal toilet.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Met een bronchiaal toilet wordt slijm uit de luchtwegen en de longen verwijderd. Met een goed uitgevoerd bronchiaal toilet kunnen longcomplicaties voorkomen worden. Ook verbetert soms de longfunctie.

Het uitzuigen van de mond- en keelholte is een risicovolle handeling. Het uitzuigen van de trachea is een voorbehouden handeling. Aan het uitvoeren van beide handelingen zijn risico’s verbonden. Alleen verpleegkundigen die bevoegd en bekwaam zijn, mogen de handelingen uitvoeren. Het is belangrijk dat je als verpleegkundige weet welke complicaties er kunnen optreden als je een bronchiaal toilet uitvoert. Ook dien je kennis te hebben van de (contra-)indicaties. Zorg dat je tijdig de juiste scholing volgt.

INHOUD ONLINE CURSUS BRONCHIAAL TOILET

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Bronchiaal toilet komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie bronchiaal toilet met onder andere indicaties en contra-indicaties.
 • Uitvoeren bronchiaal toilet: materiaal, zuigkracht, Mayo-tube, infectiepreventie, aandachtspunten.
 • Risico’s: hoesten en benauwdheid, dislocatie tracheacanule, verhoogde hersendruk en bloeding.
 • Complicaties: infectie, vagale prikkeling, bronchospasme en laryngospasme.
 • Twee instructievideo’s met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen bij het uitzuigen van de mond- en keelholte en het uitzuigen via een tracheacanule.
 • Met de praktische uitvoering van deze handelingen oefen je aan de hand van twee vaardigheden waarbij je de werkwijze volgens protocol uitvoert.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Bronchiaal toilet helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe je de voorbereiding en nazorg bij een bronchiaal toilet op de juiste wijze uitvoert waarbij je rekening houdt met het comfort van de patiënt.
 • Je weet op basis van je (patho)fysiologische kennis wat indicaties en contra-indicaties zijn van een bronchiaal toilet.
 • Je weet welke problemen, fouten en risico’s kunnen ontstaan tijdens het toedienen van een bronchiaal toilet.
 • Je weet hoe complicaties bij een bronchiaal toilet kunnen ontstaan en hoe je moet handelen als ze zich voordoen.
 • Je weet met welke aandachtspunten je rekening moet houden rondom het gebruik van een bronchiaal toilet.
 • Je kunt de verschillende stappen die het uitvoeren van een bronchiaal toilet vereist op correcte wijze toepassen.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand