Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Calamiteiten en incidentmelding (gehandicaptenzorg)

EAN: 8717927118504

13,95In winkelmand

Gehandicaptenzorg Essentials Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, (woon) begeleider, Verpleegkundige hbo, Woonbegeleider hbo
3
4
6

Een cliënt die verkeerde medicatie krijgt, waardoor er ernstige bijwerkingen optreden. Een cliënt die uitglijdt op een losliggend matje en daarbij ernstig letsel oploopt. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ook in de zorg. Fouten in de zorgverlening noemen we (bijna-)incidenten en calamiteiten. Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden, te onderzoeken en passende verbetermaatregelen te bedenken. Ook als verzorgende of verpleegkundige dien je te weten hoe je moet handelen als er zich een (bijna)-incident of calamiteit voordoet.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom calamiteiten en incidentmelding. Na het afronden van de e-learning Calamiteiten en Incidentmelding, weet je onder meer wat het belang is van het melden en analyseren van calamiteiten en (bijna-)incidenten. Ook heb je kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot calamiteiten en incidentenmeldingen in de zorg en welke acties je moet ondernemen als er zich een calamiteit of incidentmelding voordoet. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

De zorg verandert snel en wordt in alle branches complexer. Kennis wordt specifieker en er zijn meer gespecialiseerde zorgprofessionals betrokken. Dat is goed maar meer mensen aan het bed, en een toename van complexe handelingen, zorgen er ook voor dat er meer fouten worden gemaakt. Fouten in de zorgverlening noemen we (bijna-)incidenten en calamiteiten. Zorgaanbieders zijn volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Zorgorganisaties kunnen veel leren van (bijna-)incidenten en calamiteiten. Openheid over fouten in de zorgverlening, en dus het melden en registreren van (bijna)-incidenten en calamiteiten, is daarbij essentieel. Elk incident is een feitelijk verhaal, met specifieke omstandigheden. Met onderzoek en analyse worden (structurele) gebeurtenissen, oorzaken en factoren met elkaar in verband gebracht. Een organisatie kan dan passende verbetermaatregelen bedenken om de zorg veiliger en beter te maken. En de kans te verkleinen dat het nog een keer gebeurt.

INHOUD ONLINE CURSUS CALAMITEITEN EN INCIDENTMELDING

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

Het accent in de online cursus Calamiteiten en Incidentmelding ligt op de bewustwording van het belang van het melden van calamiteiten en (bijna-) incidenten. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over calamiteiten en incidentmelding.
 • Preventie van calamiteiten en (bijna-)incidenten.
 • Soorten onbedoelde gebeurtenissen.
 • Oorzaken en gevolgen van calamiteiten en (bijna-)incidenten.
 • Invloed van de (afdelings)cultuur en andere factoren (gedrag) op het melden van calamiteiten   en (bijna-)incidenten.
 • Voorbeelden van verschillende (bijna-)incidenten en calamiteiten, uiteenlopend van gebeurtenissen zonder gevolgen naar zeer ernstige of zelfs fatale gevolgen.
 • Kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Wet- en regelgeving rondom melden en analyseren.
 • Melden en leren van calamiteiten en (bijna-)incidenten.
 • Eigen verantwoordelijkheid bij het melden.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Calamiteiten en Incidentmelding helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat het gevolg is van calamiteiten en (bijna- )incidenten voor de zorg voor zorgvragers. • Je weet wat het belang is van het melden en analyseren van calamiteiten en (bijna-)incidenten met betrekking tot de zorg voor cliënten.
 • Je weet wat de wet- en regelgeving inhoudt met betrekking tot calamiteiten en incidentenmeldingen in de zorg.
 • Je weet welke factoren met betrekking tot cultuur en gedrag van invloed zijn op het melden van calamiteiten en (bijna-)incidenten.
 • Je kunt uitleggen hoe het proces verloopt van calamiteiten en (bijna-)incidenten melden tot en met het inzetten van een verbetertraject.
 • Je kunt beredeneren welke acties je moet ondernemen wanneer een calamiteit of (bijna-)incident plaatsvindt.
 • Je weet hoe het proces verloopt nadat een calamiteit of (bijna-)incident zich heeft voorgedaan.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand