Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

COPD (verpleging & verzorging)

EAN: 8717927125830

12,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Fundamentals Verpleegkundige hbo, Verpleegkundige mbo
4
6

Hoe diagnosticeer je bewoners met COPD? Hoe behandel je mensen met COPD? En hoe stimuleer je ze tot zelfmanagement? COPD is een complexe aandoening en een groot probleem voor de volksgezondheid. Als verpleegkundige dien je kritisch mee te kunnen denken over de bestaande en de te verwachten problematiek. Het is van belang dat je beschikt over de meest recente kennis over de aandoening.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom COPD. Na het afronden van de e-learning COPD heb je voldoende kennis om onderbouwde beslissingen te nemen over de zorg en begeleiding van een cliënt met COPD. Je weet onder meer welke preventieve maatregelen je kunt nemen om een exacerbatie van COPD te voorkomen. 

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.
 

WAAROM DIT LEERPAD? 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een complexe aandoening en een groot probleem voor de volksgezondheid. In Nederland staat COPD op de zesde plaats als het om ziektes gaat die de hoogste sterfte veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat COPD in de toekomst mogelijk de derde doodsoorzaak wordt. COPD komt meestal bij ouderen voor. Maar soms kan de ziekte zich door erfelijke factoren al eerder openbaren. 
Als verpleegkundige dien je kritisch mee te kunnen denken over de bestaande en de te verwachten problematiek. Door de zes stappen van klinisch redeneren toe te passen, kun je onderbouwd en methodisch de juiste gegevens verzamelen en analyseren en de juiste interventies inzetten. Je bent in staat om zowel op laag als complexere niveau beslissingen te nemen in de snel wisselende zorgvraag van bewoners met COPD.

INHOUD ONLINE CURSUS COPD

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus COPD komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie over COPD met onder andere uitleg over de ziekte.
  • Oorzaken, symptomen, diagnostiek, behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus).
  • Zelfmanagement, complicaties en palliatieve zorg bij COPD.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. 

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT 

Heb je de online cursus COPD helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

  • Je weet wat COPD is, hoe het ontstaat en welke preventieve maatregelen je kunt nemen om een exacerbatie van COPD te voorkomen. 
  • Je kunt aan de hand van beschikbare gegevens een risico-analyse maken van de klachten van een bewoner met COPD. 
  • Je kunt de symptomen van COPD herkennen, interpreteren en beoordelen. 
  • Je weet hoe je de beschikbare gegevens methodisch ordent als er zich een acute situatie voordoet bij een bewoner met COPD. 
  • Je weet welke onderzoeken je als verpleegkundige kunt toepassen bij een bewoner met COPD. 
  • Je kunt beoordelen en onderbouwen welke interventies je toepast bij een bewoner met COPD en deze zo nodig bijstelt.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand