Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Decubitus (thuiszorg)

EAN: 8717927117583

18,95In winkelmand

Thuiszorg Fundamentals Verzorgende-IG
3

Welke preventieve maatregelen kun je treffen om decubitus bij cliënten te voorkomen? Welke interventies kun je toepassen bij cliënten met decubitus? Decubitus is een pijnlijke aandoening die veel voorkomt. De laatste jaren is er een lichte stijging te zien van het aantal cliënten met decubitus. Als verzorgende heb je een belangrijke rol bij het voorkomen en behandelen van de aandoening.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom decubitus. Na het afronden van de e-learning Decubitus heb je voldoende kennis om decubitus te voorkomen (preventie) bij cliënten met een verhoogd risico. Ook weet je hoe je decubitus tijdig herkent en welke interventies je, in samenwerking met het multidisciplinair team, kunt inzetten.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Decubitus is een aandoening die veel voorkomt. De aandoening is pijnlijk en kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van de cliënt. Bovendien kost behandeling veel geld.
Het aantal cliënten met decubitus was jarenlang stabiel. De afgelopen tijd is er echter een lichte stijging te zien bij cliënten in de chronische zorg.

Wonden op de stuit en op de hielen in categorie I komen het vaakst voor. Ook is er een toename te zien van ernstigere decubituswonden in categorie III en IV. Het genezingsproces van deze wonden duurt ook steeds vaker langer dan zes maanden.

De ene cliënt loopt meer risico dan de andere. Maar met de juiste kennis en hulpmiddelen is decubitus veelal te voorkomen. Zorg dat je voldoende kennis hebt over de aandoening.

INHOUD ONLINE CURSUS DECUBITUS

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Decubitus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over decubitus met onder andere functies en opbouw van de huid.
 • Drie fases van wondgenezingsproces: reactiefase, regeneratiefase en rijpingsfase.
 • Ontstaan van decubitus en categorieën.
 • Verschillen tussen decubitus, smetten, IAD en skin tear.
 • Misverstanden rondom preventie en behandeling.
 • Risicogroepen en risicofactoren.
 • Preventie van decubitus.
 • Voorlichting over decubitus.
 • Interventies bij decubitus: multidisciplinaire aanpak, TIME-model.
 • Verzorging van decubitus per categorie.
 • Complicaties bij decubitus.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Decubitus helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe de huid is opgebouwd en hoe wondgenezing plaatsvindt.
 • Je weet wat decubitus is en hoe het ontstaat.
 • Je weet welke categorieën van decubitus er zijn en wat de oorzaken zijn.
 • Je weet wat het verschil is tussen smetten (intertrigo) en decubitus.
 • Je weet hoe je aan de hand van de gegevens van de cliënt risicofactoren op decubitus signaleert, met risicoscorelijsten het risico op decubitus in kaart brengt en daar preventieve interventies op inzet.
 • Je weet welke voorlichting en advies bij de cliënt past op basis van zijn situatie.
 • Je weet hoe je de cliënt kunt stimuleren tot zelfredzaamheid en zelfmanagement om decubitus te voorkomen of niet te verergeren.
 • Je weet, op basis van de gegevens van de cliënt, welke interventies je moet toepassen om decubitus te behandelen.
 • Je weet hoe je moet samenwerken met de cliënt, diens naasten en andere disciplines om decubitus te voorkomen of te behandelen.
 • Je weet welke complicaties er mogelijk kunnen ontstaan bij decubitus.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand