Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Delier (ziekenhuis)

EAN: 8717927117620

12,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo
4
6

Volgens onderzoek krijgt 20 tot 30% van de oudere patiënten die met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen een delier. Bij postoperatieve patiënten en patiënten die op de intensive care terechtkomen, zijn die percentages nog hoger. Het delier kan op den duur dodelijk zijn. Het is van belang dat je als verpleegkundige weet hoe je een delier kunt voorkomen en behandelen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten van een delier. Na het afronden van de e-learning Delier heb je voldoende kennis om een delier tijdig te herkennen en de juiste verpleegkundige zorg te verlenen aan de patiënt. Ook weet je onder meer hoe je een delier kunt voorkomen en welke complicaties er kunnen optreden.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Verwardheid, apathisch zijn, onrustig worden. Een van de grootste bedreigingen voor de oudere ziekenhuispatiënt is het krijgen van een delier. Volgens onderzoek krijgt 20 tot 30% van de oudere patiënten die met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen de aandoening. Bij postoperatieve patiënten en patiënten die op de intensive care terechtkomen, zijn die percentages nog hoger. Vooral kwetsbare ouderen lopen veel risico om een delier te krijgen. Maar ook jongere mensen kunnen een delier ontwikkelen. Zoals het delirium tremens: een onttrekkingsdelier als gevolg van het stoppen met alcohol of drugs.

Een delier wordt altijd veroorzaakt door één of meerdere somatische verstoringen. Behandeling van die verstoring staat dus voorop. Voor zorgverleners kan het echter moeilijk zijn om een delier te herkennen. De symptomen kunnen erg lijken op die van dementie en een depressie.
Het is belangrijk dat je als verpleegkundige vroege signalen herkent die de vatbaarheid op een delier vergroten, zodat je (preventieve) maatregelen kunt nemen. Verpleegkundige interventies kunnen een positieve invloed hebben op de ernst en de duur van een delier.

De gevolgen van een delier zijn groot en kunnen op den duur zelfs dodelijk zijn. Naast de aantoonbare lichamelijke en mentale gevolgen, is een delier ook een beangstigende ervaring voor de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners.

INHOUD ONLINE CURSUS DELIER

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Delier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie delier met onder andere definitie, oorzaken, (predisponerende en precipiterende) risicofactoren.
 • Signalen, symptomen van een delier.
 • Verschillen tussen delier, dementie en depressie.
 • Screening, preventie (verpleegkundige, medicamenteuze en medische interventies).
 • Behandeling: verpleegkundige interventies bij verstoord slaap-waakritme, desoriëntatie, angst, hallucinaties en wanen en medicamenteuze behandeling.
 • Begeleiding van en samenwerken met de mantelzorger/naasten, nazorg, gevolgen en (preventie van) complicaties.
 • Werkwijzevideo over hoe je een delier observeert, herkent en vastlegt met behulp van de DOSS observatiemethode.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Delier helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat de oorzaken, risicofactoren, symptomen en signalen van een delier zijn.
 • Je weet wat de meest voorkomende behandelvormen bij een delier zijn.
 • Je weet met welke aandachtspunten je rekening houdt bij de zorg voor de kwetsbare oudere patiënten met een delier.
 • Je weet welke complicaties kunnen optreden bij een delier en de behandeling van een delier.
 • Je weet of een patiënt een delier, een depressie of dementie heeft op basis van de symptomen.
 • Je weet hoe je samenwerkt met de patiënt, zijn naasten en andere zorgprofessionals bij het omgaan met een delier.
 • Je weet welke preventieve maatregelen je kunt toepassen om een delier te voorkomen bij een patiënt.
 • Je kunt observatiescore-instrumenten gebruiken om de signalen van een delier in kaart te brengen.
 • Je kunt beslissingen rondom de zorg voor een patiënt met een delier onderbouwen met je basiskennis van fysiologie en pathologie.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand