Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Handhygiëne (verpleging & verzorging)

EAN: 8717927117668

12,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Essentials Verzorgende-IG, Verpleegkundige mbo
3
4

Hoe pas je goede handhygiëne toe? Wat kan er gebeuren als je onvoldoende rekening houdt met handhygiëne? Dat zijn belangrijke vragen voor een zorgverlener. Een correcte toepassing van de  handhygiëne is de belangrijkste maatregel om te voorkomen dat de bewoner infecties oploopt tijdens de zorg. Toch houden niet alle verzorgenden en verpleegkundigen zich aan de recente richtlijnen. Met deze e-learning zorg je dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom handhygiëne. Na het afronden van de e-learning Handhygiëne ken je het belang van een correcte toepassing van de handhygiëne in de zorg. Ook weet je onder meer hoe je de materialen voor handhygiëne correct gebruikt.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Handhygiëne wordt steeds belangrijker. Vanwege de vergrijzing en de complexere zorg buiten het ziekenhuis, zijn bewoners kwetsbaarder geworden. Ze hebben meer kans op het oplopen van zorginfecties. Een correcte toepassing van de handhygiëne is de belangrijkste maatregel om zorginfecties te voorkomen.

Handhygiëne is al jaren een speerpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Toch blijkt uit onderzoek dat nog niet alle zorgverleners zich aan de meest recente richtlijnen houden. Daar zijn  verschillende oorzaken voor, zoals:

 • Onvoldoende kennis van de richtlijnen voor infectiepreventie.
 • Onvoldoende inzicht in het risico voor de kwetsbare cliënt.  
 • Het ontbreken van de juiste materialen.
 • Misvattingen over de correcte manier van toepassen.
 • Ontbreken van gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

INHOUD ONLINE CURSUS HANDHYGIËNE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Handhygiëne komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over handhygiëne met onder andere het belang van handhygiëne.
 • Preventie van zorginfecties.
 • Oorzaken en gevolgen van zorginfecties.
 • Toepassing van handhygiëne: wassen, desinfecteren.
 • Aandachtspunten bij het gebruik van (niet-)steriele handschoenen.
 • Vier Werkwijzevideo’s met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen bij handen wassen, handen desinfecteren en aan- en uittrekken van (niet-)steriele handschoenen. Met de praktische uitvoering van deze handelingen kan geoefend worden aan de hand van vier Vaardigheden, waarbij de deelnemer de werkwijze volgens protocol moet uitvoeren.

Nota bene: de informatie in de cursus is gebaseerd op de WIP-richtlijnen. De WIP heeft de activiteiten beëindigd. De huidige WIP-richtlijnen blijven onverminderd van kracht totdat er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Handhygiëne helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet waarom handhygiëne in de zorg belangrijk is.
 • Je weet wanneer je handhygiëne toe moet passen volgens de richtlijnen.
 • Je weet hoe je de richtlijnen voor handhygiëne in verschillende situaties correct moet toepassen.
 • Je weet hoe je de materialen voor handhygiëne correct gebruikt.
 • Je kunt volgens protocol je handen desinfecteren en wassen.
 • Je kunt op correcte wijze niet-steriele en steriele handschoenen aan- en uittrekken.
 • Je weet wanneer je niet-steriele en steriele handschoenen gebruikt.
 • Je kunt de keuze voor handen desinfecteren en voor handen wassen motiveren.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand