Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Incontinentie (gehandicaptenzorg)

EAN: 8717927116951

13,95In winkelmand

Gehandicaptenzorg Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, (woon) begeleider, Verpleegkundige hbo, Woonbegeleider hbo
3
4
6

Let op! Voor dit leerpad is verpleegkundige basiskennis vereist.

Hoe kun je incontinentie in een vroeg stadium voorkomen? Welke complicaties kunnen er optreden bij een cliënt met incontinentie? En welke interventies zet je dan in? Als begeleider in de gehandicaptenzorg heb je vaak te maken met cliënten met incontinentie. Je hebt een belangrijke rol als het gaat om preventie, begeleiding en voorlichting (aan de mantelzorgers). Het is van belang dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze en de meest recente inzichten.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom incontinentie. Na het afronden van de e-learning Incontinentie weet je onder meer hoe je incontinentie, en mogelijke complicaties  die daarbij kunnen optreden, tijdig signaleert en kunt voorkomen. Ook weet je welke interventies je kunt inzetten.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Als begeleider in de gehandicaptenzorg heb je vaak te maken met cliënten met incontinentie. De kans op incontinentie neemt toe met het ouder worden. Ook ziektes en de afhankelijkheid van zorg spelen een rol. Meestal gaat het om urine-incontinentie . Maar ook incontinentie van feces komt voor.

Als begeleider heb je een belangrijke rol als het gaat om preventie, begeleiding en voorlichting (aan de mantelzorgers). Je begeleidt de toiletgang van cliënten. En bij het stellen van de diagnose en de behandeling, heb je een ondersteunende of uitvoerende rol. In dit proces werk je vaak samen met andere zorgverleners en de mantelzorger(s). Het is van belang dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze en de meest recente inzichten.

INHOUD ONLINE CURSUS INCONTINENTIE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Incontinentie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over incontinentie met onder andere vormen en oorzaken van incontinentie.
 • Veelvoorkomende misverstanden rondom de toiletgang en incontinentie.
 • Interventies bij preventie.
 • Diagnose en behandeling van incontinentie.
 • Interventies bij complicaties: psychosociale en seksuele problemen, fysieke problemen.
 • Twee praktijkfragmenten met zes open vragen met feedback: deze worden ingezet ten behoeve van analyse, reflectie en evaluatie op (zorg)situaties en het eigen handelen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Incontinentie helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet welke vormen van incontinentie er zijn, wat de oorzaken zijn en welke misverstanden er bestaan rondom incontinentie.
 • Je weet hoe je in een vroeg stadium incontinentie kunt voorkomen en herkennen, en welke interventies je dan inzet.
 • Je weet hoe je moet samenwerken met de cliënt, de naasten en in een multidisciplinair team, zodat de cliënt de eigen regie kan behouden of versterken.
 • Je weet hoe de (meest voorkomende) complicaties of problemen ontstaan bij een cliënt met incontinentie en welke interventies je dan moet inzetten.
 • Je weet hoe je de symptomen van complicaties of problemen van een cliënt met incontinentie herkent.
 • Je kunt aan de hand van gegevens van de cliënt beredeneren op welke wijze je bij complicaties of problemen de juiste interventies toepast om risico’s en verergering te signaleren en te voorkomen.
 • Je kunt aan de hand van gegevens van de cliënt beredeneren op welke wijze je bij complicaties of problemen de zorg evalueert en zo nodig bijstelt.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand