Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

30,00Toevoegen aan winkelwagen

Ziekenhuizen Expert Gespecialiseerd verpleegkundigen
4
6

30,00

Categorie:
Beschrijving

Bestel dit leerpad

Let op! Ben je een zorgprofessional? Dit leerpad wordt gefactureerd door V&VN. Ben je lid van V&VN Oncologie dan ontvang je het leerpad gratis. Voor niet-leden wordt een eenmalig bedrag van €30,- gefactureerd door V&VN. Wil je dit leerpad aan jouw medewerkers aanbieden? Neem dan contact op met Noordhoff via 030 – 638 35 99.

Op welke manier kan kanker de beleving van intimiteit en seksualiteit veranderen? Hoe voorkom je dat je eigen referentiekader een rol speelt bij het ter sprake brengen van seksualiteit en intimiteit bij een patiënt met kanker? Patiënten kunnen door kanker en/of de gevolgen van de behandeling intimiteit en seksualiteit anders gaan ervaren. Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol in het informeren en begeleiden van de patiënt bij deze veranderingen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom intimiteit en seksualiteit bij kanker. Na het afronden van de e-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker heb je  voldoende kennis om het onderwerp structureel onderdeel te laten zijn van je dagelijkse zorgverlening. Je kunt de patiënt en zijn eventuele partner optimaal informeren en adviseren en, zo nodig, doorverwijzen naar de juiste zorgprofessional.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Een veranderd zelfbeeld, lichamelijke klachten, angst of somberheid. Patiënten met kanker kunnen intimiteit en seksualiteit daardoor anders gaan ervaren. Als oncologie verpleegkundige heb je een belangrijke rol in het informeren en begeleiden van deze patiënten en hun eventuele partner.

Door het onderwerp op verschillende momenten tijdens de behandeling te bespreken, help je de patiënt met het accepteren van veranderingen en beperkingen op dit vlak. Kennis over intimiteit en seksualiteit en de veranderingen die kunnen optreden bij kanker, zijn daarbij essentieel. Evenals inzicht in verschillende gesprekstechnieken die je daarbij kunt inzetten.

INHOUD ONLINE CURSUS INITIMITEIT EN SEKSUALITEIT BIJ KANKER

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Intimiteit en seksualiteit bij kanker komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Introductie intimiteit en seksualiteit (belang, pijlers).
 • Invloed van kanker(behandeling) op intimiteit en seksualiteit.
 • Bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit.
 • Je bewust zijn van je eigen referentiekader.
 • Een gesprek over intimiteit en seksualiteit structureren volgens het PLISSIT-model.
 • Adviezen geven bij verandering van intimiteit en seksualiteit.
 • Redenen om patiënten te verwijzen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Intimiteit en seksualiteit bij kanker helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat de lichamelijke, mentale en sociale voorwaarden zijn om intiem en seksueel actief te zijn.
 • Je weet hoe kanker, en de behandeling van kanker, de beleving van intimiteit en seksualiteit van de patiënt en zijn eventuele partner kunnen veranderen.
 • Je weet hoe je het PLISSIT-model kunt gebruiken om verandering van seksualiteit en intimiteit onderdeel te maken van de gesprekken die je hebt met de patiënt met kanker en zijn eventuele partner.
 • Je weet hoe je voorkomt dat je eigen referentiekader een rol speelt bij het ter sprake brengen van seksualiteit en intimiteit bij de patiënt met kanker en zijn eventuele partner.
 • Je weet welke informatie en adviezen over intimiteit en seksualiteit je de patiënt met kanker en zijn eventuele partner geeft in de verschillende fasen van het ziekteproces en de behandelingen.
 • Je kunt in verschillende situaties beredeneren welke aandachtspunten er gelden bij het praten over intimiteit en seksualiteit met de patiënt met kanker en zijn eventuele partner.
 • Je kunt beoordelen of je een patiënt met kanker, bij wie de beleving van seksualiteit en intimiteit door de ziekte is veranderd, zelf kunt helpen of dat een doorverwijzing nodig is.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

30,00Toevoegen aan winkelwagen