Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Isolatiemaatregelen (ziekenhuis)

EAN: 8717927117743

13,95In winkelmand

Ziekenhuizen Essentials Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Wanneer moet ik een patiënt isoleren? Welke vormen van isolatie zijn er? Wereldwijd neemt het aantal resistente bacteriën tegen verschillende antibiotica sterk toe. Infectiepreventie is een belangrijk wapen in de strijd tegen de resistentie van bacteriën. Ook als verpleegkundige heb je een rol in het voorkomen van besmetting door patiënten. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de risico’s en de preventiemaatregelen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom isolatiemaatregelen. Na het afronden van de e-learning Isolatiemaatregelen, heb je voldoende kennis over besmettelijke aandoeningen. Met deze kennis kun je preventief handelen als het om een patiënt met een besmettelijke aandoening gaat. Ook kun je de zorgverlening aanpassen aan patiënt met de besmettelijke aandoening.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

De wereldwijde toename van resistentie van bacteriën tegen antibiotica is zeer zorgwekkend. Infectiepreventie, dus alle maatregelen die worden getroffen om infecties te voorkomen, is een belangrijk wapen in deze strijd. Resistente bacteriën worden ook wel BRMO’s genoemd (Bijzonder Resistent Micro Organisme). Veroorzaakt een BRMO een infectie, dan doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat deze bacteriën zich verspreiden, omdat de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft richtlijnen voor infectiepreventie ontwikkeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft voor dat zorgverleners deze richtlijnen moeten volgen.

Ook als verpleegkundige heb je een rol in het voorkomen van besmetting, infecties en de verspreiding van resistente bacteriën door middel van isolatiemaatregelen. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze!

INHOUD ONLINE CURSUS ISOLATIEMAATREGELEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Isolatiemaatregelen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over isolatiemaatregelen met onder andere besmettingscyclus,
 • (Factoren die van invloed zijn op) het ontstaan van een infectie.
 • Verschijnselen.
 • Besmettingsweg en preventie van besmettelijke aandoeningen: BRMO, MRSA en TBC.
 • Antibioticaresistentie.
 • Isolatie- en preventieve maatregelen en vormen van isolatie.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Isolatiemaatregelen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat de risico’s en gevolgen zijn als patiënten met besmettelijke aandoeningen in een zorgorganisatie verblijven.
 • Je weet wat de besmettingscyclus in relatie tot de patiënt inhoudt.
 • Je weet wat de indicaties voor verpleging van een patiënt is in een van de isolatievormen.
 • Je weet wat de meest voorkomende besmettelijke aandoeningen bij patiënten in een zorginstelling zijn.
 • Je weet wat de verschillende isolatievormen voor de patiënt, bezoeker en zorgprofessional inhouden.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn voor jou als verpleegkundige om besmetting binnen een zorgorganisatie te voorkomen.
 • Je kunt analyseren welke preventieve maatregelen je moet nemen tijdens de zorg van een patiënt in de verschillende isolatievormen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen.
 • Je weet wat de gevolgen kunnen zijn voor de patiënt als hij verpleegd wordt in een isolatievorm.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand