Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Klinisch redeneren (ziekenhuis)

EAN: 8717927118849

17,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo
4
6

Met klinisch redeneren koppel je eigen observaties en interpretaties aan biomedische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Op die manier kun je als verpleegkundige goed onderbouwen welke interventies je moet inzetten bij ziekte of een probleem van medische aard. En weet je welke vervolgstappen er genomen moeten worden.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom klinisch redeneren. Na het afronden van de e-learning Klinisch redeneren, kun je de zes stappen van klinisch redeneren toepassen in verschillende zorgsituaties. Je weet onder meer hoe je in de meest voorkomende zorgsituaties gegevens verzamelt en ze interpreteert volgens het proces van klinisch redeneren. Ook kun je beredeneren welke invloed je eigen normen en waarden hebben op het proces van klinisch redeneren. Alle stappen van het redeneerproces komen aan bod, maar de focus ligt op de analyse van gegevens. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Wat er is met de patiënt aan de hand? Waarom verandert zijn gezondheidstoestand? Welke acties zijn er nodig en welke uitkomsten zijn hierbij mogelijk? Als verpleegkundige observeer je continu je patiënten en neem je beslissingen over het inzetten van de juiste zorg. Daarbij moet je elke beslissing kunnen onderbouwen. Zeker nu de opnameduur korter wordt en de zorg daarmee steeds intensiever en complexer.

Belangrijk is dat je theoretische kennis weet toe te passen in de praktijk. Klinisch redeneren, de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan biomedische kennis, is essentieel in dat proces. Ervaren verpleegkundigen redeneren de hele dag door. Ze doen dit vrijwel automatisch. Om die vaardigheid te ontwikkelen, moeten verpleegkundigen op methodische wijze oefenen. Je moet leren hoe je de zes stappen van klinisch redeneren toepast, wat de valkuilen zijn en hoe je redeneerhulpen gebruikt. Het proces van klinisch redeneren krijg je vooral onder de knie op basis van casuïstiek. Daarbij benut je ook je ervaring en intuïtie (niet-pluisgevoel). Goed klinisch redeneren levert veel voordelen op. Zoals verbeterde observatie- en analytische vaardigheden, meer ziekte-inzicht en een betere communicatie met de arts.

INHOUD ONLINE CURSUS KLINISCH REDENEREN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Klinisch redeneren komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over klinisch redeneren met onder andere: het belang van klinisch redeneren, redeneerproces en evidence-based practice (EBP).
 • Gedeelde besluitvorming en klinische blik.
 • Invloed van normen en waarden.
 • Zes stappen van klinisch redeneren: oriëntatie op de situatie, mogelijke problemen in kaart brengen, aanvullende observaties en onderzoeken, verpleegkundig beleid vaststellen, het verloop monitoren en reflectie.
 • Hulpmiddelen bij klinisch redeneren: MEWS, ABCDE, SBAR, zorgthema’s ProActive Nursing-model, SNAQ, PES-structuur, SOAP, STARRT.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Klinisch redeneren helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat het belang is van de basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie bij het proces van klinisch redeneren.
 • Je kunt de stappen van het klinisch redeneren toepassen op zorgsituaties in de praktijk.
 • Je kunt op adequate wijze redeneerhulpmiddelen toepassen in de communicatie met andere zorgverleners over de situatie van de cliënt.
 • Je kunt je beslissingen in de meest voorkomende zorgsituaties onderbouwen met basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie.
 • Je kunt in de meest voorkomende zorgsituaties observeren, gegevens verzamelen en ze interpreteren volgens het proces van klinisch redeneren.
 • Je weet waarom evidence-based practice een essentieel onderdeel is van klinisch redeneren.
 • Je kunt onderbouwen welke rol jij als verpleegkundige hebt bij het klinisch beoordelen van een zorgsituatie.
 • Je kunt beredeneren welke invloed je eigen normen en waarden hebben op het proces van klinisch redeneren.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

17,95In winkelmand