Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Kwetsbare ouderen (thuiszorg)

EAN: 8717927118542

17,95In winkelmand

Thuiszorg Essentials Verzorgende-IG, Verpleegkundige mbo
3
4
6

Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren fors toe. Deze groeiende groep ouderen is vatbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Als zorgprofessional krijg je bovendien vaker te maken met deze cliënten omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarnaast is de opnameduur in het ziekenhuis korter geworden. Het is daarom van belang dat je weet hoe je geriatrische problemen herkent bij deze groep. Zodat problemen voorkomen of tijdig aangepakt kunnen worden.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom kwetsbare ouderen. Na het afronden van de e-learning Kwetsbare ouderen, ben je in staat om geriatrische problemen bij ouderen tijdig te signaleren en (verpleegkundige) interventies toe te passen ter ondersteuning. Ook weet je hoe je de eigen regie en de participatie van de kwetsbare oudere bevordert in samenwerking met het netwerk. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren fors toe. Als zorgprofessional krijg je bovendien vaker te maken met deze cliënten omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarnaast is de opnameduur in het ziekenhuis korter geworden, waardoor de zorg thuis toeneemt en complexer wordt.

Deze groeiende groep ouderen is vatbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Vaak gaat het om een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problematiek. Dat kan leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren, opname in een verzorgings- of verpleeghuis of tot overlijden. Als zorgprofessional in de thuiszorg heb je een belangrijke (signalerende) en ondersteunende functie. Worden de risicofactoren tijdig in kaart gebracht en ouderen gescreend, dan kunnen problemen als functieverlies voorkomen of tijdig aangepakt worden. Met de inzet van de juiste interventies kun je als zorgprofessional bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen.

INHOUD ONLINE CURSUS KWETSBARE OUDEREN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Kwetsbare ouderen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over kwetsbare ouderen zoals functieverlies.
 • Visie op gezondheid: psychische, sociale en lichamelijke aspecten en de rol van de zorgprofessional daarbij.
 • Zorgvuldig (be)handelen van kwetsbare ouderen.
 • Interventies, vroege signalering en risicosignalering in de thuissituatie.
 • Zorg en begeleiding gericht op kwetsbare ouderen: voldoende bewegen, herkenning en behandeling van pijn, richtlijnen reanimatie, polyfarmacie, ondervoeding, valpreventie, delier, incontinentie, urineweginfectie en depressie.
 • Coördinatie van zorg in het ziekenhuis.
 • Onderzoeken en programma’s gericht op kwetsbare ouderen.

Nota bene: basiskennis over delier, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen wordt als bekend verondersteld.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Kwetsbare ouderen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet welke (verpleegkundige) interventies je kunt toepassen om kwetsbare ouderen te ondersteunen.
 • Je weet hoe je de eigen regie en de participatie van de kwetsbare oudere bevordert in samenwerking met het netwerk.
 • Je weet hoe je de zorg rondom de kwetsbare oudere coördineert zowel binnen de afdeling, intramuraal als transmuraal.
 • Je kunt toelichten waarom het belangrijk is om geriatrische problemen bij kwetsbare ouderen tijdig te herkennen.
 • Je weet welke interventies passen bij kwetsbare ouderen.
 • Je kunt interventies inzetten om geriatrische problemen bij ouderen tijdig te identificeren.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

17,95In winkelmand