Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lijnsepsis voorkomen (ziekenhuis)

EAN: 8717927116968

13,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Patiënten met een intravasculaire katheter kunnen lijnsepsis oplopen door een infectie. Lijnsepsis is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijk ingrijpen vereist. De aandoening verhoogt de morbiditeit, zorgt voor een langere opnameduur en hogere kosten in de gezondheidszorg. Het is belangrijk dat je lijnsepsis als verpleegkundige tijdig kunt signaleren en kennis hebt over hoe je de aandoening kunt voorkomen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het voorkomen van lijnsepsis. Na het afronden van de e-learning Lijnsepsis voorkomen, heb je voldoende kennis om lijnsepsis bij een patiënt te voorkomen, te signaleren, te herkennen en adequate (verpleegkundige) zorg te verlenen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Patiënten met een intravasculaire katheter kunnen lijnsepsis oplopen door een infectie. De meeste infecties treden op bij het gebruik van een centraal veneuze katheter. Lijnsepsis is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijk ingrijpen vereist. De aandoening verhoogt de morbiditeit, zorgt voor een langere opnameduur en hogere kosten in de gezondheidszorg.

Lijnsepsis is door middel van een aantal interventies goed terug te dringen. Als zorgprofessionals richtlijnen en protocollen goed volgen, is lijnsepsis vrijwel volledig te voorkomen. Zorg dat je als verpleegkundige op de hoogte bent van de juiste werkwijze, zodat je lijnsepsis tijdig kunt signaleren en kennis hebt over hoe je de aandoening kunt voorkomen.

INHOUD ONLINE CURSUS LIJNSEPSIS VOORKOMEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Lijnsepsis voorkomen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitleg over de definitie, de incidentie en het signaleren/herkennen van lijnsepsis.
  • Theorievideo waarin een stroomschema toegelicht wordt als er sprake is van een lijnsepsis, met de bijbehorende interventies.
  • Een instructievideo waarin de correcte handelswijze wordt getoond bij het verwijderen van een centraal veneuze katheter.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Lijnsepsis voorkomen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

  • Je weet wat lijnsepsis bij een patiënt inhoudt.
  • Je weet hoe je een centraal veneuze katheter op de juiste wijze met de juiste materialen bij een patiënt verwijdert.
  • Je weet welke preventieve maatregelen zorgprofessionals kunnen nemen om lijnsepsis te voorkomen.
  • Je weet welke interventies je kunt toepassen om lijnsepsis te voorkomen.
  • Je weet hoe je een lijnsepsis signaleert en herkent bij een patiënt.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand