Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN:

Lees meer

Gehandicaptenzorg Essentials Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, (woon) begeleider, Verpleegkundige hbo, Woonbegeleider hbo, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker
3
4
6

Categorie:
Beschrijving

Hoe begeleid je cliënten met een LVB in het gebruik van sociale media? Bijna iedereen in onze maatschappij gebruikt sociale media. Ook cliënten met LVB doen daaraan mee. Het gebruik van sociale media biedt veel mogelijkheden en kansen. Maar er kleven ook risico’s aan. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat je als begeleider voldoende kennis hebt om cliënten te begeleiden in het verstandig gebruik van sociale media.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijk aspecten rondom de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in het gebruik van sociale media. Na het afronden van de e-learning LVB en sociale media, weet je hoe je cliënten met LVB ondersteunt bij het veilig gebruiken van sociale media. Ook weet je hoe je het zelfstandig functioneren van cliënten met LVB bevordert met het inzetten van sociale media. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Facebook, Instagram, apps en filmpjes. Ook mensen met een licht verstandelijke handicap beleven vaak veel plezier aan het gebruik van sociale media. Bovendien is online contact leggen soms makkelijker dan in het echte leven. De beperking is minder zichtbaar.

Maar cliënten met LVB lopen ook meer risico om gepest of misbruikt te worden. Soms met ernstige gevolgen. Deze cliënten hebben extra begeleiding nodig in het verstandig omgaan met sociale media. Begeleiders hebben niet altijd de juiste kennis om adequaat te reageren. Het is belangrijk dat je als begeleider de meest recente inzichten kunt toepassen in je werk.

INHOUD ONLINE CURSUS LVB EN SOCIAL MEDIA

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Naast tekst bevat dit leerpad een interactieve video met casus. In het leerpad is een check ingebouwd om te bepalen wat je al weet over social media en wat je nog moet leren.

In de online cursus LVB en sociale media komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschillende soorten sociale media.
 • Kansen en risico’s van sociale media.
 • Gedragscode en wetgeving rondom het gebruik van sociale media.
 • Risico’s zoals sexting, grooming, cyberpesten, nepnieuws en internetfraude herkennen.
 • Cliënt met LVB ondersteunen bij ontdekken en gebruiken van sociale media.
 • Manieren om in gesprek te gaan met cliënten met LVB over hun digitale belevingswereld.
 • Mediawijsheid opnemen in het ondersteuningsplan van de cliënt.
 • Uitleg geven over de mogelijkheden en risico’s van sociale media.
 • Cliënt met LVB vaardigheden voor veilig internetgebruik aanleren.
 • Digitale weerbaarheid van de cliënt met LVB ondersteunen.
 • Naasten voorlichting geven over het ondersteunen van de cliënt met LVB in het verstandig gebruik van sociale media

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Zelfverklaring

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, vul je een zelfverklaring in.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus LVB en social media helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je hebt kennis van de kansen en mogelijkheden van het gebruik van sociale media.
 • Je weet wat de risico’s van het gebruik van sociale media zijn.
 • Je weet hoe je omgaat met verschillende risico’s van het gebruik van sociale media, zoals cyberpesten, sexting, grooming, nepnieuws en internetfraude.
 • Je weet wat de taken van de begeleider zijn bij het ontdekken en gebruiken van sociale media door cliënten met LVB.
 • Je weet welke wet- en regelgeving een rol speelt in het omgaan met sociale media.
 • Je weet hoe je met de cliënt in gesprek gaat over het gebruik van sociale media.
 • Je weet welke acties je moet ondernemen als je een risico van het gebruik van sociale media hebt vastgesteld.
 • Je weet hoe je mediawijsheid opneemt in het ondersteuningsplan van de cliënt, passend bij zijn wensen en mogelijkheden.
 • Je weet hoe je samen met naasten de cliënt met LVB kunt ondersteunen bij digitale weerbaarheid.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Lees meer