Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Medicatieveiligheid en medicatieverificatie (ziekenhuis)

EAN: 8717927118580

13,95In winkelmand

Ziekenhuizen Essentials Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Als verpleegkundige is het je taak om patiënten het juiste medicijn op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid en dosering op de juiste wijze toe te dienen. Er gaat makkelijk wat mis in dat proces. Veel incidenten in de zorg zijn gerelateerd aan de (verkeerde) toediening van medicatie. Vooral bij momenten van overdracht, zoals opname, overplaatsing en ontslag, is het risico op fouten groot. Fouten zijn niet altijd te voorkomen, maar er is zeker verbetering mogelijk.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom medicatieveiligheid en medicatieverificatie. Na het afronden van de e-learning Medicatieveiligheid en medicatieverificatie weet je onder meer wat de veiligheidsvoorschriften zijn tijdens het toedienen van medicatie. Ook ben je op de hoogte van wat medicatieverificatie tijdens de opname en bij het ontslag van een patiënt inhoudt.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Veel incidenten in de zorg zijn gerelateerd aan de toediening van medicatie. Het kan gaan om verkeerde medicatie, onjuiste toediening of onjuiste hoeveelheden. Een belangrijke oorzaak van medicatiefouten is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de toediener. Daardoor kunnen makkelijk misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld over de controle van de medicatie of het tijdstip van toedienen. Ook is gebleken dat vooral bij momenten van overdracht, zoals opname, overplaatsing en ontslag, het risico op fouten groot is.

De gevolgen van medicatiefouten kunnen ernstig zijn voor de patiënt. Ook de kosten van de zorg stijgen door deze incidenten. Misschien zijn fouten niet in alle gevallen te voorkomen. Maar er is zeker wel verbetering mogelijk op het gebied van medicatieveiligheid en -verificatie. Als verpleegkundige dien je je bewust te zijn van de risico’s van het medicatieproces. Goede registratie en verwerking van gegevens over medicatie verhogen de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

INHOUD ONLINE CURSUS MEDICATIEVEILIGHEID EN MEDICATIEVERIFICATIE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Medicatieveiligheid en medicatieverificatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over medicatieveiligheid en medicatieverificatie.
 • Doel van medicatieveiligheid.
 • Zes stappen van het medicatieproces.
 • Verantwoordelijkheden in het medicatieproces.
 • Taken van de zorgprofessional in het medicatieproces.
 • Risico’s in het medicatieproces.
 • Veiligheid in het medicatieproces.
 • Doel van medicatieverificatie.
 • Medicatieverificatie bij transfer: interventies bij opname, ontslag en overplaatsing.
 • Regels en verantwoordelijkheden en de regel van de 5 J’s.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Medicatieveiligheid en medicatieverificatie helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat medicatieveiligheid inhoudt.
 • Je weet wat de risico’s van medicijngebruik voor een patiënt zijn.
 • Je weet wat de veiligheidsvoorschriften zijn tijdens het medicatieproces.
 • Je weet wat het belang is van het melden van een medicatie-incident.
 • Je kunt uitleggen wat de regel van 5 bij het toedienen van medicatie inhoudt.
 • Je kunt beredeneren wat de aandachtspunten zijn bij medicatieverificatie tijdens de opname en bij het ontslag van een patiënt.
 • Je weet welke interventies je bij patiënten toepast om de medicatieveiligheid te waarborgen.
 • Je weet in welke gevallen je een medicatie-incident moet melden.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand