Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Motiverende gespreksvoering (verpleeg- en verzorgingshuizen)

EAN: 8717927118924

12,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Essentials Verzorgende-IG
3

Hoe motiveer je een zorgvrager met een longaandoening om te stoppen met roken? Hoe help je een zorgvrager om zijn of haar eetpatroon aan te passen? Met behulp van motiverende gespreksvoering zet je mensen op het spoor van een gezonder leven. Je zorgt ervoor dat ze intrinsiek gemotiveerd raken om veranderingen in hun leven door te voeren. Deze manier van communiceren sluit goed aan bij de huidige verschuiving in de gezondheidszorg van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom motiverende gespreksvoering. Na het afronden van de e-learning Motiverende gespreksvoering, heb je voldoende kennis en inzicht om een gesprek in de praktijk op deze manier vorm te geven. Je weet onder meer hoe je iemand tot gedragsverandering kunt aanzetten. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Hoe motiveer je een zorgvrager met een longaandoening om te stoppen met roken? Hoe help je een zorgvrager om zijn of haar eetpatroon aan te passen? Als verzorgende heb jij vast te maken met mensen die niet therapietrouw zijn. En dat komt de behandeling niet ten goede. Vaak willen mensen wel meer dan dat ze daadwerkelijk doen. Met motiverende gesprekvoering probeer je vanuit gelijkwaardigheid en compassie de interne drijfveren van de zorgvrager te versterken om tot gedragsverandering te komen. Je helpt mensen om hun problemen te onderkennen en motiveert ze om hun voornemens in de praktijk te brengen.

De regie van de gedragsverandering ligt bij voorkeur bij de zorgvrager zelf en het netwerk. Om die reden sluit deze manier van communiceren goed aan bij de huidige verschuiving in de gezondheidszorg van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

INHOUD ONLINE CURSUS MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Je bepaalt je eigen leerbehoefte en kiest zelf welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Motiverende gespreksvoering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over motiverende gespreksvoering met onder andere ambivalentie, spirit, gespreksstijlen en processen.
 • (Fasen van) gedragsverandering.
 • Opbouw van motiverende gespreksvoering en verschillende gesprekstechnieken.
 • Instructievideo met gesprekken waarin de principes van motiverende gespreksvoering toegepast worden.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Zelfverklaring

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, vul je een zelfverklaring in.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Motiverende gespreksvoering helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat motiverende gespreksvoering is en welke gespreksvaardigheden daarbij van toepassing zijn.
 • Je kunt in eigen woorden vertellen welke processen je kunt onderscheiden in gesprekken met veranderende mensen en wat deze processen inhouden.
 • Je weet hoe gedragsverandering tot stand komt.
 • Je kunt de principes van motiverende gespreksvoering toelichten.
 • Je weet waarom de spirit van motiverende gespreksvoering van belang is om de zorgvrager intrinsiek te motiveren tot verandering.
 • Je weet hoe status quo versus verandering te zien is/tot uiting komt op dit vlak.
 • Je kunt de gesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering gebruiken bij het motiveren tot gedragsverandering.
 • Je weet hoe je moet omgaan met weerstand en daarbij verandertaal/commitmenttaal uitlokt.
 • Je kunt beoordelen hoe de zorgprofessional ambivalentie versus discrepantie heeft onderzocht.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand