Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Palliatieve zorg symptomen (verpleging & verzorging)

EAN: 8717927117828

12,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Fundamentals Verzorgende-IG
3

Vermoeidheid, pijn, zwakte, gebrek aan eetlust. Bewoners die palliatieve zorg krijgen, hebben vaak dit soort klachten. Het vroegtijdig signaleren, en beter nog het voorkomen, van deze symptomen is een belangrijke taak van de verzorgende. Hoe ontdek je de vraag achter de vraag? En hoe bespreek je vanuit een ‘niet-pluis-gevoel’ signalen met de cliënt, diens naasten en andere zorgverleners? 

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom de zorg voor bewoners in de palliatieve fase met symptomen. Na het afronden van de e-learning Palliatieve zorg symptomen kun je symptomen in de palliatieve fase herkennen en/of voorkomen. En in samenwerking met formele en informele zorg een passende behandeling en zorg bieden.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.
 

WAAROM DIT LEERPAD?

Meer dan 50% van de mensen met kanker heeft in de palliatieve fase symptomen als vermoeidheid, pijn, zwakte en gebrek aan eetlust. In de terminale fase komen vermoeidheid, zwakte, gewichtsverlies, sufheid en verwardheid nog vaker voor. Bij mensen die lijden aan hartfalen en COPD zijn vermoeidheid en kortademigheid de meest voorkomende symptomen.

Hoe eerder je als verzorgende deze symptomen signaleert, hoe beter ze te behandelen en zelfs te voorkomen zijn. Het geven van voorlichting en advies aan de bewoner en diens naasten, is een andere belangrijke kerntaak van de verzorgende. Het gaat erom dat je de zorgvrager en diens naasten ziet en hoort in verschillende fasen, zodat je bij kunt dragen aan de fysieke, psychische, sociale en spirituele kwaliteit van leven.

INHOUD ONLINE CURSUS PALLIATIEVE ZORG SYMPTOMEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Palliatieve zorg symptomen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over palliatieve zorg met leerobjecten over symptoommanagement.
 • Veelvoorkomende symptomen.
 • Het gebruik van meetinstrumenten.
 • Het gebruik van het Stappenplan Signalering bij palliatieve zorg.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Palliatieve fase symptomen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat het belang en de stappen zijn van symptoommanagement in de palliatieve fase.
 • Je weet wat de signalen en de interventies zijn bij de meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase.
 • Je kunt de verschillende stappen van signalering in de palliatieve fase beschrijven. 
 • Je kunt in afstemming met andere disciplines meetinstrumenten inzetten om symptomen te signaleren, te monitoren en te verdiepen.
 • Je kunt op basis van de richtlijnen en de methodieken symptoommanagement gericht inzetten en bijstellen.
 • Je kunt op basis van de situatie de bewoner en diens naasten informatie en voorlichting geven over symptomen en symptoommanagement.
 • Je kunt in de zorg en bij de behandeling van symptomen interdisciplinair samenwerken met de zorgvrager, diens naasten en formele en informele zorgverleners.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand