Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Palliatieve zorg basiskennis (ziekenhuis)

EAN: 8717927117811

18,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Hoe verleen ik goede palliatieve zorg? Wanneer moet ik een arts of een andere zorgverlener inschakelen? Hoe communiceer ik over levensvragen met mensen uit andere culturen? De aandacht voor palliatieve zorg in het ziekenhuis is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vanwege de vergrijzing zal  het aantal patiënten dat palliatieve zorg nodig heeft toenemen. Het is belangrijk dat je als verpleegkundige op de hoogte bent van de basisprincipes van deze vorm van zorg.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle basis aspecten rondom palliatieve zorg. Na het afronden van de e-learning Palliatieve zorg basiskennis weet je hoe je de patiënt en diens naasten palliatieve zorg kunt verlenen in samenwerking met formele en informele zorg. Je weet onder meer hoe je je communicatie aanpast aan de verschillende fases waarin de patiënt of naasten zich bevinden.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven van patiënten en naasten te verbeteren. Het voorkomen en het verlichten van lijden staat voorop. Palliatieve zorg gaat verder dan alleen het geven van lichamelijke zorg. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die de patiënt en/of zijn naasten hebben. Menselijke aandacht, liefde en warmte zijn belangrijke pijlers voor goede palliatieve zorg.

De aandacht voor palliatieve zorg in het ziekenhuis is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Veel ziekenhuizen beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg. Vanwege de vergrijzing zal de groep patiënten die palliatieve zorg nodig heeft toenemen. Er wordt onder meer een toename verwacht van patiënten met kanker, dementie en hartfalen. De overheid investeert flink in palliatieve zorg, om deze zorg op een hoger niveau te brengen. Het doel is dat patiënten in hun laatste levensfase de zorg en de ondersteuning krijgen die aansluiten op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

INHOUD ONLINE CURSUS PALLIATIEVE ZORG BASISKENNIS

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Palliatieve zorg basiskennis komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over palliatieve zorg met onder andere kenmerken van palliatieve zorg.
 • Fasen in de palliatieve zorg.
 • Zorgen vanuit verbinding.
 • Zorg en beslissingen rond het levenseinde.
 • Aandachtspunten bij de stervensfase.
 • Wetgeving en begrippen rond het levenseinde.
 • Nazorg.
 • Multidimensionele zorg en rituelen bij verschillende culturen en religies.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus palliatieve zorg basiskennis helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je hebt kennis van verschillende manieren waarop mensen met ziekte en de dood omgaan.
 • Je weet hoe het palliatieve zorg landschap eruitziet en welke professionals daarin een rol spelen.
 • Je weet wat de begrippen palliatieve zorg, terminale zorg, euthanasie en palliatieve sedatie inhouden en kunt de vier fases (inclusief proces van markering) en vier dimensies van palliatieve zorg beschrijven.
 • Je weet wanneer jij of de patiënt een andere discipline, zoals de arts, de geestelijk verzorger of een andere professional, moet inschakelen en hoe je met hen samenwerkt.
 • Je weet hoe je vanuit verschillende culturen moet communiceren met de patiënt en diens naasten over levensvragen (spiritueel, psychosociaal).
 • Je kent het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en kunt het vertalen naar verschillende zorgsituaties.
 • Je weet hoe je je communicatie aanpast aan de verschillende fases waarin de patiënt of naasten zich bevinden.
 • Je weet welke voorlichting, adviezen en instructies je moet geven aan de patiënt en diens naasten zodat zij keuzes kunnen maken voor de gewenste palliatieve zorg.
 • Je herkent tijdig de stervensfase bij een patiënt en weet hierop de zorg en het zorgplan aan te passen.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand