Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Pijn (thuiszorg)

EAN: 8717927117880

12,95In winkelmand

Thuiszorg Fundamentals Verpleegkundige mbo
4
6

Als verpleegkundige kun je veel betekenen voor een cliënt die pijn heeft. Maar dan moet je wel op de juiste manier handelen. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat is pijn? Hoe herken je pijn? Hoe kun je pijn meten? En wat kun je doen om pijn te verminderen? Als je werkt volgens de methodiek van klinisch redeneren kun je pijn goed in kaart brengen en adequaat inspelen op de behoefte van de cliënt.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom pijn. Na het afronden van de e-learning Pijn weet je onder meer welke factoren een rol spelen bij de beleving van pijn en het voorkomen van pijn. Ook weet je welke verschillende behandelingen er zijn voor het bestrijden van pijn. 

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Wat is pijn? Hoe herken je pijn? Hoe kun je pijn meten? Wat kun je doen om pijn te verminderen? Dit zijn belangrijke vragen voor een verpleegkundige. Veel cliënten hebben pijn. Als verpleegkundige kun je cliënten heel blij maken als je hun pijn verlicht. Maar dan moet je wel weten hoe je op de juiste manier handelt.

Verpleegkundigen zijn verplicht om pijn te meten. Maar dat gebeurt niet altijd op de goede manier. Ook in de opleiding wordt er weinig aandacht aan besteed. Pijn moet bijvoorbeeld niet alleen in rust maar ook in beweging gemeten worden. Verder moeten zorgverleners oppassen met het meten van pijn door middel van het geven van cijfers. Cijfers zeggen alleen iets over de individuele cliënt. Als de cliënt de ene dag een 7 geeft aan zijn pijnbeleving en de dag erna een 8, dan weet je dat de pijn is toegenomen. Maar het is geen graadmeter voor het geven van medicatie. In dit leerpad leer je onder meer hoe je pijn goed uitvraagt bij cliënten.

INHOUD ONLINE CURSUS PIJN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Pijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over pijn met onder andere de definitie van pijn en verschillende typen pijn:  nociceptieve pijn, neuropathische pijn, acute pijn, chronische pijn.
 • Model van Loeser.
 • Pijnbeleving: somatische, psychologische, sociale, levensbeschouwelijke en culturele factoren.
 • Pijngedrag.
 • Pijnmeting: NRS, DN4, pijnanamnese en SCEGS.
 • Behandeling van pijn.
 • WHO-pijnladder.
 • Farmacotherapie bij nociceptieve pijn en neuropathische pijn.
 • Verpleegkundige interventies bij pijn en niet-medicamenteuze interventies bij pijn.
 • Theorievideo met informatie over oorzaken en behandeling van pijn.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Pijn helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet hoe je verpleegkundige zorg moet verlenen aan een cliënt met pijn volgens de methodiek van klinisch redeneren.
 • Je weet wat het inhoudt als een cliënt pijn heeft.
 • Je weet welke factoren een rol spelen bij de beleving van pijn en het voorkomen van pijn.
 • Je weet wat de symptomen zijn van pijn en hoe je deze bij een cliënt herkent.
 • Je weet welke verschillende behandelingen er zijn voor het bestrijden van pijn.
 • Je kunt pijn bij een cliënt interpreteren en beoordelen.
 • Je kunt beredeneren welke verpleegkundige interventies je kunt toepassen bij een cliënt met pijn.
 • Je kunt beoordelen wat het effect van de verpleegkundige interventies is en deze zo nodig bijstellen.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand