Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Pneumonie (thuiszorg)

EAN: 8717927118436

18,95In winkelmand

Thuiszorg Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Ieder jaar krijgen ongeveer 125.000 mensen in Nederland een zware longontsteking, oftewel een
pneumonie. Per jaar worden 35.000 mensen met een pneumonie in het ziekenhuis opgenomen. Bij ouderen komt een pneumonie vaker voor. Longontsteking is zelfs een belangrijke doodsoorzaak bij ouderen. Daarom is het belangrijk dat je als verpleegkundige in de thuiszorg de klachten op tijd herkent en weet hoe je moet handelen als een cliënt een pneumonie heeft.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten rondom pneumonie. Na het afronden van de e-learning Pneumonie, ben je in staat om verpleegkundige zorg te verlenen aan een
volwassen cliënt met pneumonie volgens de methodiek van klinisch redeneren. Je weet hoe een pneumonie ontstaat, welke symptomen er zijn en welke interventies je kunt toepassen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Ieder jaar krijgen ongeveer 125.000 mensen in Nederland een zware longontsteking, oftewel een pneumonie. Bij mensen die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar komt een pneumonie vaker voor. Bij ouderen is een longontsteking zelfs een belangrijke doodsoorzaak. Van zorgverleners wordt verwacht dat ze kritisch mee kunnen denken over de bestaande en de te verwachten problematiek. Door te werk te gaan volgens de zes stappen van klinisch redeneren, leer je om je observaties te onderbouwen en op een methodische manier de juiste gegevens te verzamelen, te analyseren en actie te ondernemen. Deze methode geeft je houvast bij het redeneren en het zorgt voor duidelijke communicatie met je collega’s, omdat je dezelfde methode en begrippen gebruikt.

INHOUD ONLINE CURSUS PNEUMONIE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Pneumonie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie over Pneumonie, onder andere verschillende vormen van pneumonie.
  • Classificatiesystemen (PSI, AMBU 65).
  • Oorzaken, diagnostiek, behandeling en complicaties.
  • Theorievideo over wat er in de longen gebeurt als een longontsteking ontstaat en welke symptomen hierbij optreden.

Nota bene: de wijze van toedienen van medicatie bij pneumonie, werking van thoraxdrainage en bronchiaal toilet valt buiten dit leerpad. Het leerpad is gericht op volwassenen, dus kinderen met pneumonie vallen buiten de scope.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Pneumonie helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

  • Je weet welke vormen van pneumonie er zijn, hoe ze ontstaan en welke preventieve maatregelen je kunt nemen om een pneumonie te voorkomen.
  • Je kunt aan de hand van cliëntgegevens een risicoanalyse maken van de klachten van een cliënt met pneumonie.
  • Je kunt de symptomen van een pneumonie herkennen, interpreteren en beoordelen.
  • Je kunt beoordelen en onderbouwen welke verpleegkundige onderzoeken er nodig zijn bij een cliënt met een pneumonie.
  • Je weet welke verpleegkundige interventies je kunt toepassen bij een cliënt met een pneumonie.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand