Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Privacybescherming en informatieveiligheid (ziekenhuis)

EAN: 8717927118511

17,95In winkelmand

Ziekenhuizen Essentials Verpleegkundige mbo
4
6

Hoe ga ik met de gegevens van patiënten om? Wat zijn de regels voor het omgaan met privégegevens van medewerkers? Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt hoge eisen aan de manier waarop organisaties en medewerkers met privacy moeten omgaan. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom privacybescherming en informatieveiligheid. Na het afronden van de e-learning Privacybescherming en informatieveiligheid heb je voldoende kennis om volgens de nieuwste wetgeving om te gaan met persoonsgegevens en informatieveiligheid. Je weet onder meer hoe informatie in het Elektronisch patiëntendossier is beveiligd en wat er hierbij van jou wordt verwacht.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Hoe ga ik met de gegevens van patiënten om? Wat zijn de regels voor het omgaan met privégegevens van medewerkers? Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt hoge eisen aan de manier waarop organisaties en medewerkers met privacy moeten omgaan. Bovendien dient de informatiebeveiliging te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met de ingang van de AVG hebben patiënten én medewerkers meer en sterkere privacyrechten gekregen. Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt en gedeeld worden als aan strikte voorwaarden is voldaan. In veel situaties moet de patiënt of medewerker, op wie de gegevens betrekking hebben, eerst toestemming geven. Bovendien zijn ook de regels voor het verkrijgen van toestemming verscherpt.

Organisaties en medewerkers hebben nu meer verplichtingen, als het gaat om het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Een organisatie moet kunnen aantonen dat de juiste maatregelen zijn genomen om aan de wet te voldoen (verantwoordingsplicht). Daarnaast is het belangrijk dat iedere medewerker zich houdt aan de richtlijnen voor informatieveiligheid.

INHOUD ONLINE CURSUS PRIVACYBESCHERMING EN INFORMATIEVEILIGHEID

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Privacybescherming en Informatieveiligheid komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over privacybescherming en informatieveiligheid waaronder definitie van privacy.
 • Waarborgen van privacy.
 • Wetten en regels.
 • Toezichthouders
 • Trends en ontwikkelingen.
 • Omgaan met persoonsgegevens.
 • Voorwaarden
 • Verwerkingen: verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren.
 • Privacyregels
 • Elektronisch patiëntendossier.
 • Verzamelen van gezondheidsgegevens.
 • Beveiliging
 • Toegang computersysteem en medisch dossier.
 • Toegangscontrole
 • Professionele verantwoordelijkheid.
 • Informatiebeveiliging
 • Maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
 • Kwetsbaarheden
 • Bedreigingen
 • Elektronisch versturen persoonsgegevens.
 • Elektronische dossiers/EPD.
 • Omgaan met digitale tools.
 • (Gevolgen van) beveiligingsincidenten en datalekken.
 • Registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken en gedragsregels.

Praktijk en vragen

Deze e-learning is gericht op kennisverwerving. In de theorie worden praktijkvoorbeelden gegeven om de betekenis voor het werkveld te begrijpen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Privacybescherming en informatieveiligheid helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat privacybescherming inhoudt.
 • Je weet wat privacybescherming in relatie tot wet- en regelgeving inhoudt.
 • Je weet hoe je om moet gaan met persoonsgegevens volgens de AVG.
 • Je weet hoe je de privacyregels met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens toepast in je werk.
 • Je weet hoe informatie in het elektronisch patiëntendossier is beveiligd en wat er hierbij van jou wordt verwacht.
 • Je weet hoe je de afspraken rondom het werken met het elektronisch patiëntendossier uitvoert.
 • Je weet hoe je de afspraken rondom informatiebeveiliging uitvoert.
 • Je weet bij welke onveilige incidenten in jouw organisatie je een melding moet doen en waar.
 • Je weet hoe je in verschillende situaties de maatregelen voor privacybescherming en informatiebeveiliging toepast in jouw organisatie. 

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

17,95In winkelmand