Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN: 8717927121580

30,00Toevoegen aan winkelwagen

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

30,00

Artikelnummer: 8717927121580 Categorie:
Beschrijving

Bestel dit leerpad

Let op! Ben je een zorgprofessional? Dit leerpad wordt gefactureerd door V&VN. Ben je lid van V&VN Oncologie dan ontvang je het leerpad gratis. Voor niet-leden wordt een eenmalig bedrag van €30,- gefactureerd door V&VN. Wil je dit leerpad aan jouw medewerkers aanbieden? Neem dan contact op met Noordhoff via 030 – 638 35 99.

Angst, somberheid, vermoeidheid. De diagnose kanker heeft meestal een grote impact op het leven van patiënten. Als verpleegkundige is het je taak om psychosociale zorg te bieden. Basale psychosociale zorg voor patiënten met kanker blijkt echter vaak onvoldoende ingebed te zijn in de zorg. Het is belangrijk om de deskundigheid op dit gebied te vergroten. Zorg dat je als verpleegkundige je kennis optimaliseert en op de hoogte bent van de meest recente inzichten.

Het leerpad is gemaakt door V&VN oncologie en IKNL. In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom de psychosociale begeleiding van patiënten met kanker. Na het afronden van de e-learning Psychosociale zorg voor patiënten met kanker, ben je beter toegerust om basale psychosociale zorg te bieden aan deze patiënten. Je kunt onder meer voorlichting geven ter preventie van klachten en psychosociale gevolgen detecteren. Ook kun je zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde psychosociale en/of (para)medische zorgverleners.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Hoe voorkom je psychosociale klachten bij patiënten met kanker? Hoe herken je psychosociale klachten bij deze patiënten? Angst, somberheid, vermoeidheid en problemen in de relatie met de partner. De diagnose kanker heeft meestal een grote impact op het leven van patiënten. Veel mensen hebben (emotionele) klachten na de behandeling. Het is van belang dat ze hun problemen met een professional kunnen bespreken en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. Onder meer met het invullen van de Lastmeter kunnen patiënt en zorgverlener bepalen aan welke extra ondersteuning behoefte is.

Als verpleegkundige is het je taak om psychosociale zorg te bieden. Gebleken is echter dat (basale) psychosociale zorg voor patiënten met kanker vaak onvoldoende is ingebed in de zorg. Het is belangrijk om de deskundigheid op dit gebied te vergroten zodat je deze patiënten goed kunt begeleiden en ondersteunen. Zorg dat je als verpleegkundige je kennis optimaliseert en op de hoogte bent van de meest recente inzichten.

INHOUD ONLINE CURSUS PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR MENSEN MET KANKER

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Je geeft zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Psychosociale zorg voor patiënten met kanker komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over psychosociale zorg bij kanker.
 • De gevolgen van kanker en beïnvloedende factoren bij kanker.
 • Theorie over de behoefte aan zorg bij kanker: signaleren en bespreken.
 • Het proces van het detecteren van de zorgbehoefte en signaleringsinstrumenten.
 • Theorie over het verwijzen naar gespecialiseerde psychosociale of (para)medische zorg en naar wie precies.
 • Twee werkwijzevideo’s waarin een gesprek gevoerd wordt met een patiënt met kanker met aandacht voor detecteren, voorlichting geven en ondersteuning bieden. Ook wordt een gesprek gevoerd wordt op basis van de Lastmeter met aandacht voor het signaleringsinstrument, erkennen en normaliseren en gedeelde besluitvorming.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

Zelfverklaring

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, vul je een zelfverklaring in.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Psychosociale zorg voor patiënten met kanker helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat de psychosociale gevolgen zijn bij patiënten met kanker.
 • Je weet hoe je tijdig psychosociale gevolgen bij patiënten met kanker detecteert, normaliseert, adresseert en verwijst waar nodig.
 • Je weet welke basale psychosociale zorg je kunt bieden aan een patiënt met kanker.
 • Je weet hoe je de verschillende (signalerings)instrumenten tijdens een gesprek kunt gebruiken om psychosociale gevolgen te detecteren, ondersteuning te bieden en waar nodig te verwijzen.
 • Je weet hoe je tijdens een gesprek met een patiënt de ernst en de aard van psychosociale gevolgen detecteert en aansluit en afstemt op zijn/haar zorgbehoefte.
 • Je weet hoe je preventief interventies toepast om psychosociale gevolgen bij patiënten te voorkomen of te verkleinen.
 • Je weet wat de verschillende verwijsmogelijkheden zijn voor patiënten met kanker die psychosociale gevolgen ervaren.
 • Je weet wat tijdens een gesprek de aandachtspunten zijn voor het detecteren van psychosociale gevolgen bij een patiënt met kanker.

BRONVERMELDING

Noordhoff maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

30,00Toevoegen aan winkelwagen