Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN: 8717927118993

13,95Toevoegen aan winkelwagen

Thuiszorg Essentials Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, Verpleegkundige hbo
3
4
6

13,95

Artikelnummer: 8717927118993 Categorie:
Beschrijving

Meer therapietrouw, een betere kwaliteit van leven en ouderen die vinden dat hun autonomie meer wordt gerespecteerd. Dat zijn onder meer de positieve effecten van samen beslissen. Veel zorgverleners menen dat ze samen met de cliënt gezamenlijke beslissingen nemen over de gezondheids- en behandeldoelen. Uit onderzoek blijkt dat dit tegenvalt. Bewustwording van wat shared decision making inhoudt en de eigen attitude hierin, is voor zorgprofessionals van belang.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom samen beslissen. Na het afronden van de e-learning Samen beslissen weet je wat het begrip inhoudt, welke stappen je moet zetten en wat de rol van de zorgprofessional in het proces van gedeelde besluitvorming is.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Welke zorg is nodig? Hoe en waar kan die zorg het beste geboden worden? Welke vorm van palliatieve zorg past het beste bij deze cliënt? Samen beslissen wordt steeds belangrijker in de zorg. Als het gaat om dit soort vraagstukken, dien je als zorgverlener een goed gesprek met de cliënt te voeren over zijn wensen, waarden en behoeften. Veel zorgverleners menen dat ze gesprekken om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen op een goede manier voeren. Uit onderzoek blijkt dat dat tegenvalt. Een van de redenen is dat zorgprofessionals soms niet de juiste vaardigheden en het inlevingsvermogen hebben, om de cliënt bij dat proces te betrekken. Bovendien kan de cliënt zijn eigen deskundigheid onderschatten of kunnen intense emoties, zoals woede of frustratie, in de weg zitten.

Doorloop je het proces van samen beslissen op een goede manier, dan sluiten de gemaakte keuzes beter aan bij de wensen van de cliënt. Uit onderzoek blijkt dat dit onder meer leidt tot een hogere tevredenheid, meer therapietrouw en beter geïnformeerde, en daardoor minder angstige, cliënten. Bovendien ervaren zorgprofessionals dat ze van meer betekenis zijn in hun werk.

INHOUD ONLINE CURSUS SAMEN BESLISSEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Samen beslissen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over samen beslissen met onder andere de vier principes van zorgethiek.
 • Voor- en nadelen van samen beslissen.
 • Relevante wet- en regelgeving.
 • Een voorbeeld van een keuzehulp en de vier stappen van Elwyn.
 • Een werkwijzevideo met een demonstratie van hoe de stappen van Elwyn in de praktijk toegepast kunnen worden.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Zelfverklaring

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, vul je een zelfverklaring in.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Samen beslissen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat stap voor stap samen beslissen inhoudt, ook in relatie tot de zorgethiek.
 • Je weet welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is bij samen beslissen.
 • Je kunt per stap uitleggen wat samen beslissen inhoudt, ook in relatie tot de zorgethiek.
 • Je kunt voorbeelden van de vier stappen van Elwyn geven aan de hand van verschillende situaties uit de beroepspraktijk.
 • Je kunt de rollen beschrijven van de verschillende zorgprofessionals binnen samen beslissen.
 • Je weet hoe normen en waarden keuzes binnen samen beslissen kunnen beïnvloeden.
 • Je weet wat de relatie is tussen shared decision making en evidence-based practice.
 • Je kunt beredeneren hoe samen beslissen de kwaliteit en veiligheid van zorg kan verbeteren.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

13,95Toevoegen aan winkelwagen