Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

Sondevoeding toedienen via neus- maagsonde (verpleging & verzorging)

EAN: 8717927117316

18,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verzorgende-IG, Verpleegkundige hbo
3
4
6

Hoe dien ik welk voedsel toe via de neus-maagsonde? Wat moet ik doen als er zich complicaties voordoen? Wanneer moet ik de arts inschakelen? Het toedienen van sondevoeding aan een bewoner met een neus-maagsonde is een risicovolle handeling. Als verpleegkundige is het belangrijk om te weten hoe je deze handeling op de correcte manier uitvoert. Werk je volgens protocol, dan kunnen veel problemen en complicaties voorkomen worden.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het toedienen van sondevoeding via een neus-maagsonde. Na het afronden van de e-learning Sondevoeding toedienen via een neus-maagsonde kun je deze handeling volgens protocol uitvoeren. Ook weet je onder meer hoe je moet handelen als er zich bij een bewoner met sondevoeding problemen en complicaties voordoen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Het toedienen van sondevoeding aan een bewoner met een neus-maagsonde is een risicovolle handeling. De bewoner kan gaan braken, hoesten of benauwd worden als de handeling niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. Ook kan de sonde verschuiven of verstopt raken. Voor verpleegkundigen is het van belang om op de hoogte te zijn van de juiste werkwijze. Ook moet je snel kunnen handelen als er zich problemen of complicaties voordoen. Werk je volgens protocol, dan geef je de bewoner de best mogelijke zorg.

INHOUD ONLINE CURSUS SONDEVOEDING TOEDIENEN VIA NEUS-MAAGSONDE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over het toedienen van sondevoeding via een neus-maagsonde, met onder andere: indicaties voor sondevoeding en verschillende sondes voor sondevoeding.
 • Persoonsgerichte benadering.
 • Aandachtspunten bij de toediening van sondevoeding.
 • Verschillende soorten sondevoeding.
 • Materialen en mogelijke problemen en complicaties.
 • Twee instructievideo’s met demonstraties over hoe sondevoeding per portie/met de voedingspomp wordt toegediend via de neus-maagsonde. De praktische uitvoering van deze handelingen wordt getoetst aan de hand van twee Vaardigheden, waarbij je stapsgewijs de werkwijze volgens protocol moet uitvoeren.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat de verschillende toedieningsvormen zijn van sondevoeding bij een bewoner met een neusmaagsonde.
 • Je weet hoe je omgaat met verschillen tussen de verschillende soorten sondevoeding.
 • Je kunt sondevoeding via de neus-maagsonde volgens protocol met de verschillende toedieningsvormen toedienen.
 • Je weet welke observaties van belang zijn bij het toedienen van sondevoeding bij een bewoner met een neusmaagsonde.
 • Je weet hoe je tijdig problemen en complicaties bij een bewoner met een neus-maagsonde herkent.
 • Je weet welke acties je moet ondernemen als er zich bij een bewoner met sondevoeding problemen en complicaties voordoen.
 • Je weet wanneer jij of de bewoner een andere discipline, zoals de arts, verpleegkundige of diëtist, moet consulteren.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

18,95In winkelmand