Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Systemische therapieën: veilig omgaan met besmette excreta (ziekenhuis)

EAN: 8717927118672

12,95In winkelmand

Ziekenhuizen Essentials Verpleegkundige mbo
4
6

Systemische therapieën (ST) zijn therapieën met geneesmiddelen voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker en auto-immuunaandoeningen. Deze patiënten worden behandeld met chemotherapie
(cytostatica). Cytostatica kan gevaarlijk zijn voor gezonde mensen. Als verpleegkundige kun je onder meer in contact komen met deze stoffen via besmette excreta. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s en weet hoe je op een veilige manier zorg kunt verlenen aan deze patiënten. 

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten rondom het veilig werken met besmette excreta. Na het afronden van de e-learning Systemische Therapieën: veilig omgaan met besmette excreta, weet  je onder meer welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken bij het werken met systemische therapieën en wat de wet- en regelgeving is op dat gebied. Ook kun je de patiënt voorlichten over de besmetting van excreta in de risicoperiode van een systemische therapie.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.
 

WAAROM DIT LEERPAD?

Systemische therapieën (ST) zijn therapieën met geneesmiddelen voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker en auto-immuunaandoeningen. Deze patiënten worden behandeld met chemotherapie(cytostatica). Cytostatica kan gevaarlijk zijn voor gezonde mensen. Als verpleegkundige kun je tijdens je werk blootgesteld worden aan cytostatica. Zoals bij directe werkzaamheden als de bereiding en de toediening. Maar ook via een besmette omgeving en besmette excreta (uitscheidingsproducten van het lichaam, zoals urine, ontlasting, transpiratie, bloed en braaksel). De Arbowetgeving stelt strenge eisen aan de ziekenhuizen op het gebied van veilig werken met systemische therapieën.

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s en weet hoe je op een veilige manier zorg kunt verlenen aan deze patiënten. De risicobeheersing is gericht op beperking van persoonlijke blootstelling. En op het tegengaan van besmetting van de omgeving.

INHOUD ONLINE CURSUS SYSTEMISCHE THERAPIEËN: VEILIG OMGAAN MET BESMETTE EXCRETA

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Systemische Therapieën komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over systemische therapieën: veilig omgaan met besmette excreta.
 • Wet- en regelgeving: Wet BIG, Geneesmiddelenwet, Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet milieubeheer.
 • Besmetting, risico’s.
 • Calamiteitenkoffer en omgaan met excreta: urine, feces, braaksel, sputum, drain-, lumbaal-, ascitis-, pleura- en wondvocht en bloedafname.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Systemische Therapieën helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

Je kent het belang van veilig werken met excreta bij systemische therapieën.

 • Je weet wat de aandachtspunten voor excreta zijn, wanneer je lichamelijke zorg verleent en verpleegtechnische handelingen verricht. Dit geldt zeker bij patiënten in de risicoperiode na een systemische therapie. Je bent alert op deze aandachtspunten ter bescherming van jezelf en anderen.
 • Je weet wat de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer in de gezondheidszorg zijn op het gebied van veilig werken met systemische therapieën.
 • Je weet wat de risico’s zijn van het werken met excreta.
 • Je weet welke persoonlijke beschermmiddelen je moet gebruiken.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn voor excreta in de risicoperiode van een systemische therapie als patiënten op een andere afdeling geplaatst worden.
 • Je kunt de aandachtspunten voor excreta benoemen bij mobiele patiënten in de risicoperiode.
 • Je weet welke interventies voor excreta je inzet bij een ADL-afhankelijke patiënt in de risicoperiode.
 • Je kunt de patiënt voorlichten over de besmetting van excreta in de risicoperiode van een systemische therapie.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand