Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Thoraxdrainage (ziekenhuis)

EAN: 8717927117422

17,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo
4
6

Welke complicaties kunnen optreden bij het verzorgen en het verwijderen van een thoraxdrain? Welke voorzorgsmaatregelen en interventies kun je toepassen? Welke verschillende thoraxdrainagesystemen bestaan er? Het verzorgen en het verwijderen van een thoraxdrain is een risicovolle handeling. Als verpleegkundige dien je op de hoogte te zijn van de meest recente inzichten en de juiste werkwijze.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom thoraxdrainage. Na het afronden van de e-learning Thoraxdrainage heb je voldoende kennis over hoe je zorg verleent aan een patiënt met een thoraxdrain. Je weet onder meer hoe je tijdig complicaties herkent en voorkomt en de juiste interventies toepast. 

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Thoraxdrainage wordt toegepast als er lucht of vocht in de borstholte of bij de long zit. Het verzorgen en het verwijderen van een thoraxdrain is een risicovolle handeling. Er kunnen complicaties optreden. Het is belangrijk dat je als verpleegkundige op de hoogte bent van de juiste werkwijze. En dat je weet welke interventies je kunt toepassen als er zich problemen voordoen.

Er zijn verschillende thoraxdrainagesystemen, zoals natte, droge en digitale systemen. Deze systemen komen in dit leerpad aan de orde. Maar de focus ligt op de verpleegkundige handelingen rondom thoraxdrainage. En dan met name het herkennen en voorkomen van complicaties in relatie tot (patho)fysiologie en het inzetten van de juiste interventies volgens de ABCDE-methodiek.

INHOUD ONLINE CURSUS THORAXDRAINAGE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Thoraxdrainage komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over thoraxdrainage met onder andere principe van thoraxdrainage: opvangkamer, waterslot, zuigregulatiekamer, luchtlekmonitor, overdrukventiel.
 • Verschillende thoraxdrainagesystemen: nat, droog, digitaal.
 • Doel van thoraxdrainage.
 • Actieve en passieve thoraxdrainage.
 • Vormen van thoraxdrainage: pleuradrainage, mediastinumdrainage en pericarddrainage.
 • Contra-indicaties en indicaties: gesloten pneumothorax, open pneumothorax, spanningspneumothorax, hydrothorax, hematothorax.
 • Complicaties rondom thoraxdrainage: subcutaan emfyseem, chylothorax, thoraxempyeem.
 • Het verwijderen van een thoraxdrain: indicatie, werkwijze, aandachtspunten, observatie, controles en leefregels na het verwijderen.
 • Twee instructievideo’s met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen bij het verzorgen van een thoraxdrain en het verwisselen van een thoraxdrainagesysteem.
 • Met de praktische uitvoering van deze handelingen kun je oefenen aan de hand van twee vaardigheden, waarbij je de werkwijze volgens protocol uitvoert.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Thoraxdrainage helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat het principe is van thoraxdrainage.
 • Je weet wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor thoraxdrainage bij een patiënt in relatie tot de verschillende vormen van thoraxdrainage.
 • Je  weet welke complicaties er kunnen ontstaan bij een patiënt met een thoraxdrain in relatie tot de pathofysiologie.
 • Je weet hoe je een thoraxdrain bij een patiënt verzorgt en verwijdert op een hygiënische en veilige manier, van voorbereiding tot en met nazorg.
 • Je weet hoe je een thoraxdrainagesysteem bij een patiënt op een hygiënische en veilige manier verwisselt, van voorbereiding tot en met nazorg.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn bij voor- en nazorg bij het inbrengen, verzorgen en verwijderen van een thoraxdrain bij een patiënt.
 • Je weet wat de (contra-)indicaties zijn voor het inbrengen van een thoraxdrain in verschillende situaties.
 • Je weet hoe je complicaties kunt herkennen en voorkomen bij een patiënt met een thoraxdrain.
 • Je kunt beoordelen wanneer je welke interventie moet toepassen bij een complicatie door thoraxdrainage.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

17,95In winkelmand