Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op
EAN: 8717927117439

18,95Toevoegen aan winkelwagen

Verpleeg- en verzorgingshuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

18,95

Artikelnummer: 8717927117439 Categorie:
Beschrijving

Hoe dien ik zuurstof toe aan een bewoner met een tracheacanule? Hoe verwijder ik een tracheacanule? Hoe plak ik een tracheostoma af? Voor verpleegkundigen in een verpleeghuis is het belangrijk om te weten hoe je een bewoner met een tracheostoma en een tracheacanule verzorgt. Zeker als er complicaties optreden. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom de zorg voor mensen met een tracheostoma en een tracheacanule. Na het afronden van de e-learning Tracheostoma en tracheacanule weet je wat de aandachtspunten zijn bij het verlenen van zorg aan deze bewoners. Je kunt onder meer complicaties voorkomen. En als er complicaties optreden, kun je ze tijdig signaleren en adequaat handelen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Als verpleegkundige in het verpleeghuis dien je voldoende kennis te hebben van de zorg voor bewoners met een tracheostoma en een tracheacanule. Het inbrengen van een tracheacanule is een veel uitgevoerde handeling. Toch kunnen er allerlei complicaties optreden, zoals wondinfecties van de trachea-insteek, vernauwing of woekering van weefsel. Zorgvuldig handelen vermindert het risico op complicaties. En hoe eerder je complicaties signaleert, hoe eerder de juiste behandeling ingezet kan worden. Zorg dat je op de hoogte bent van de juiste werkwijze.

INHOUD ONLINE CURSUS TRACHEOSTOMA EN TRACHEACANULE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Tracheostoma en tracheacanule komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over tracheostoma en tracheacanule met onder andere indicaties en contra-indicaties.
 • Voorkomen en herkennen van complicaties: zoals verstopping, cardiale en respiratoire problematiek, infectie en aspiratie, dislocatie of decanulatie, lekkage en huidproblemen.
 • Verpleegkundige aandachtspunten bij de zorg rondom een tracheostoma.
 • Hulpmiddelen en materialen bij tracheostomazorg.
 • De opgedane kennis kun je oefenen aan de hand van drie vaardigheden, waarbij je stapsgewijs de werkwijze volgens protocol uitvoert.
 • Een instructievideo met een demonstratie van alle te verrichten handelingen bij het verwijderen van een tracheacanule en het afplakken van een tracheostoma.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Tracheostoma en tracheacanule helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet wat er wordt verstaan onder een tracheostoma, een gecuffte en ongecuffte tracheacanule.
 • Je weet wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor een tracheotomie en het inbrengen van een tracheacanule.
 • Je weet welke complicaties er kunnen ontstaan bij de zorg rondom een tracheostoma en tracheacanule.
 • Je weet hoe je zuurstof toedient aan een bewoner via een tracheostoma en tracheacanule, de tracheostoma en tracheacanule verzorgt en hoe je via de tracheostoma de tracheacanule uitzuigt van voorbereiding tot en met nazorg.
 • Je kunt op indicatie zuurstof toedienen aan een bewoner via een tracheostoma en tracheacanule, de tracheostoma/tracheacanule uitzuigen en zorg rondom een tracheostoma en tracheacanule verrichten van voorbereiding tot en met nazorg.
 • Je weet wat de aandachtspunten zijn rondom het verzorgen van een tracheostoma en tracheacanule, het toedienen van zuurstof via en het uitzuigen van een tracheostoma en tracheacanule bij een bewoner.
 • Je weet wat de (contra-)indicaties zijn voor het verzorgen van een tracheostoma en tracheacanule, het toedienen van zuurstof via en het uitzuigen van een tracheostoma en tracheacanule bij een bewoner.
 • Je weet hoe je moet omgaan met een tracheostoma en tracheacanule in complexe situaties.
 • Je weet wanneer je een interventie moet toepassen bij een complicatie tijdens de zorg rondom een tracheostoma en tracheacanule.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op

18,95Toevoegen aan winkelwagen