Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Valpreventie (verpleging & verzorging)

EAN: 8717927117910

12,95In winkelmand

Verpleeg- en verzorgingshuizen Essentials Verzorgende-IG
3

Fracturen, hersenschade, bewegingsbeperkingen en als gevolg daarvan angst, pijn en isolement. Een val kan grote gevolgen hebben voor ouderen. Meer dan de helft van de ouderen, functioneert nooit meer zoals vóór de val. Als zorgverlener kun je een essentiële rol vervullen bij het voorkomen van valincidenten.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten rondom valincidenten. Na het afronden van de e-learning Valpreventie herken je valrisico’s, weet je welke maatregelen je moet nemen om vallen te voorkomen en hoe je moet handelen na een val. Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.
 

WAAROM DIT LEERPAD?

Vallen is een van de grootste risico’s voor ouderen, ook in verpleeghuizen. Ongeveer tien procent van de valpartijen bij ouderen leidt tot ernstig letsel, veelal een heupfractuur. Bovendien is de kans dat een oudere overlijdt na zo’n val 25% tot 30%. In de chronische zorg zijn lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen de belangrijkste oorzaken van valincidenten.

Zorgprofessionals vinden valincidenten van ouderen vaak een complex en moeilijk aan te pakken probleem. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaak kun je vallen bij ouderen voorkomen met goede preventie, zoals bewegen, controle op medicijngebruik en gebruik van de juiste hulpmiddelen. In een multidisciplinair team kun je samen met andere professionals werken aan de preventie van valincidenten.

INHOUD ONLINE CURSUS VALPREVENTIE

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Valpreventie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie over valpreventie met onder andere aandacht voor misverstanden over vallen, valrisicofactoren, zoals duizeligheid en evenwichtsproblemen, verminderde mobiliteit en vocht, medicijngebruik, ondervoeding, dementie en cognitieve problemen.
 • Valrisicotest.
 • Valanalyse.
 • Valanamnese.
 • Effecten van bewegen, veel gestelde vragen over bewegen.
 • Voorlichting geven en samenwerken met andere disciplines.
 • Hoe je moet handelen na een val.

Richtlijn Valpreventie

In deze online cursus Valpreventie gaan we veelal uit van de aangepaste richtlijn Valpreventie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (uit november 2017). Zo is ondervoeding nu ook meegenomen als risicofactor. Ook blijkt uit de richtlijn dat het valrisico al groter is bij het gebruik van één medicijn. Het hoeft dus niet om een combinatie van medicijnen te gaan, zoals eerder werd gedacht. Daarnaast komt uit recent onderzoek duidelijk naar voren hoe belangrijk bewegen is als preventie van vallen, juist bij ouderen en anderen die lichamelijk kwetsbaar zijn. Daarom besteden we in dit leerpad veel aandacht aan bewegen om vallen te voorkomen.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Valpreventie helemaal doorlopen? Dan heb je onder meer de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je kunt minimaal drie misverstanden over vallen opnoemen en deze ontkrachten.
 • Je weet en kunt uitleggen welke gevolgen een val heeft voor een oudere zorgvrager.
 • Je kunt risicofactoren voor vallen benoemen, waaronder medicatiegroepen die het risico vergroten.
 • Je kunt valanalyses, valanamneses en interventies gericht en tijdig toepassen om vallen te voorkomen.
 • Je kunt de zorgvrager en naasten adviseren over de richtlijn Bewegen.
 • Je kunt zorgvragers voorlichten over valpreventie, waaronder laaggeletterden en zorgvragers met cognitieve beperkingen.
 • Je kunt gericht een multidisciplinair team inschakelen om vallen te voorkomen.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

12,95In winkelmand