Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Vitale functies (thuiszorg)

EAN: 8717927118900

17,95In winkelmand

Thuiszorg Fundamentals Verzorgende-IG, Verpleegkundige mbo
3
4

Ademhaling, circulatie, pijn, temperatuur en bewustzijn. Elke zorgprofessional moet de vijf vitale functies kunnen meten bij een cliënt. Dat is van belang om de gezondheidstoestand in stabiele situaties te volgen. Bovendien kun je voorafgaand aan (ernstige) ziektes vaak symptomen van lichamelijke instabiliteit herkennen. Het meten van de vitale functies is dus essentieel om problemen vroegtijdig op te sporen.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom de vitale functies. Na het afronden van de e-learning Vitale functies, heb je voldoende kennis om de vitale functies op methodische wijze te meten en te interpreteren. Bovendien kun je bij afwijkingen passende interventies inzetten.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Ademhaling, circulatie, pijn, temperatuur en bewustzijn. Elke zorgprofessional moet in staat zijn om de vijf vitale functies te meten bij een cliënt. Dat is van belang om de gezondheidstoestand in stabiele situaties te volgen. Bovendien kun je voorafgaand aan (ernstige) ziektes vaak symptomen van lichamelijke instabiliteit zien. Cliënten kunnen wel tot zes uur voorafgaand aan de instabiliteit afwijkingen vertonen in bloeddruk, hartfrequentie, ademfrequentie en/of bewustzijn.

Het is niet altijd makkelijk om deze veranderingen op te merken bij cliënten. Mis je als zorgverlener de signalen, dan laat een goede behandeling soms op zich wachten. Dat kan leiden tot een ongeplande opname, een langere opnameduur, reanimatie of zelfs overlijden. Als zorgverleners op methodische wijze gegevens van de vitale functies verzamelen, wordt instabiliteit mogelijk voorkomen of tijdig opgespoord.

Het meten van de vitale functies is essentieel om problemen te voorkomen. Extra aandacht is vereist voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld complexe problematiek.

INHOUD ONLINE CURSUS VITALE FUNCTIES

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Vitale functies komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie over vitale functies met onder andere (mogelijke stoornissen in) de vijf vitale functies: ademhaling, circulatie, pijn, temperatuur en bewustzijn.
  • Anatomie en fysiologie van vitale functies.
  • Negen instructievideo’s met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen bij saturatie en bloeddruk meten, lichaamstemperatuur opnemen, polsslag en ademhaling tellen en pijn en bewustzijn meten. De praktische uitvoering van deze handelingen wordt getoetst aan de hand van negen vaardigheden waarbij je stapsgewijs de werkwijze volgens protocol uitvoert.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Vitale functies helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

  • Je weet hoe je op methodische wijze de vijf verschillende vitale functies bij een cliënt meet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten.
  • Je weet waarom de vijf vitale functies belangrijk zijn voor het functioneren van het lichaam.
  • Je weet wat de specifieke aandachtspunten zijn tijdens het meten van de vijf vitale functies bij een oudere cliënt en complexe problematiek.
  • Je kunt de parameters van de vijf vitale functies bij een cliënt interpreteren en beoordelen.
  • Je weet welke passende interventies je moet inzetten naar aanleiding van de gemeten parameters van de vijf vitale functies bij de zorgvrager.
  • Je kunt op basis van een risico-inschatting beoordelen wanneer je de vitale functies extra dient te meten. Bijvoorbeeld bij afwijkingen of signalen in specifieke situaties, zoals bij (kwetsbare) ouderen.
  • Je weet wanneer er sprake is van een acute situatie en hoe je de vitale functies dan moet meten.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

17,95In winkelmand