Ben je leerhuismanager en wil je voor > 5 medewerkers bestellen? Neem contact met ons op

Zuurstof toedienen (ziekenhuis)

EAN: 8717927117408

13,95In winkelmand

Ziekenhuizen Fundamentals Verpleegkundige mbo, Verpleegkundige hbo
4
6

Als verpleegkundige dien je patiënten regelmatig zuurstof toe. Toch wordt deze handeling vaker verkeerd uitgevoerd. Patiënten krijgen bijvoorbeeld teveel of te weinig zuurstof toegediend. Bij sommige patiënten kan dat ongewenste effecten hebben. Zorg dat je kennis hebt van het doel en de risico’s van zuurstoftoediening.

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom het toedienen van zuurstof. Na het afronden van de e-learning Zuurstof toedienen, heb je voldoende kennis om op een verantwoorde manier zuurstof toe te dienen aan een volwassen patiënt. Je weet onder meer welke complicaties er bij zuurstoftoediening kunnen ontstaan en hoe je in die situaties moet handelen.

Je bepaalt je eigen leerpad binnen de cursus en kiest de onderdelen die voor jou relevant zijn.

WAAROM DIT LEERPAD?

Het toedienen van zuurstof is een risicovolle handeling die je als verpleegkundige alleen mag uitvoeren in opdracht van een arts. Het is een handeling die veel voorkomt. Toch wordt het toedienen van zuurstof regelmatig op de verkeerde manier uitgevoerd. Patiënten krijgen bijvoorbeeld te veel of te weinig zuurstof toegediend. Of de zuurstof komt niet (goed) aan in de longen vanwege een obstructie. Bij sommige ziektebeelden kan dat leiden tot ongewenste effecten. Bij patiënten met emfyseem (COPD) wordt de ademhalingsprikkel bijvoorbeeld niet meer gereguleerd door het koolstofdioxidegehalte, maar door het zuurstofgehalte. Zuurstoftoediening kan dan leiden tot een ademdepressie. Andere klachten zijn uitdroging of beschadiging van de slijmvliezen.

Om deze handeling correct uit te kunnen voeren, dien je als verpleegkundige kennis te hebben van de ademhaling, het doel en de risico’s van zuurstoftoediening.

INHOUD ONLINE CURSUS ZUURSTOF TOEDIENEN

De online cursus bestaat uit diverse onderwerpen, de zogenaamde leerobjecten. De leerobjecten samen vormen een leerpad. Tekst wordt afgewisseld met filmpjes en plaatjes. Door de diagnostische toets te doen, kun je je leerbehoefte bepalen en kiezen welke onderdelen noodzakelijk en relevant voor jou zijn. Je geeft dus zelf vorm aan je eigen leerpad.

In de online cursus Zuurstof toedienen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theorie met onder andere zuurstoftoediening.
 • Indicaties en contra-indicaties, risico’s, observaties.
 • Complicaties: verhoogd CO2 gehalte in het bloed, ineffectieve zuurstoftoediening, te lage/te hoge dosering, schade aan slijmvliezen en huid.
 • Aandachtspunten bij verschillende toepassingsvormen.
 • Extra theorie over de anatomie en (patho)fysiologie van de luchtwegen voor extra verdieping.
 • Een instructievideo met een demonstratie van alle opeenvolgende handelingen bij het toedienen van zuurstof via een zuurstofbril.

Praktijk en vragen

In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen. Het leerpad bevat tevens een onderdeel Documentatie met verdiepende stof. Met het beoordelingsformulier voor self-assessment kun je je voorbereiden op een mogelijke praktijktoetsing. Dit formulier vind je in het leerobject Vaardigheid.

Eindtoets

Om het leerpad af te ronden en accreditatiepunten te krijgen, maak je een eindtoets.

ALS JE DE E-LEARNING AFGEROND HEBT

Heb je de online cursus Zuurstof toedienen helemaal doorlopen? Dan heb je de volgende vaardigheden opgedaan:

 • Je weet, op basis van je (patho)fysiologische kennis, wat de indicaties en de contra-indicaties zijn van zuurstoftoediening.
 • Je weet hoe je op juiste wijze de voorbereiding en de nazorg bij zuurstoftoediening uitvoert, waarbij je rekening houdt met het comfort van de zorgvrager.
 • Je weet welke observatie- en aandachtspunten er zijn bij het toedienen van zuurstof.
 • Je weet met welke aandachtspunten je rekening houdt bij het gebruik van de verschillende toedieningsmaterialen bij zuurstoftoediening.
 • Je weet welke complicaties er kunnen ontstaan bij zuurstoftoediening en hoe je in die situaties moet handelen.
 • Je kunt de zuurstof op de juiste wijze via een zuurstofbril toedienen.
 • Je weet hoe de anatomie en de fysiologie van de luchtwegen in elkaar zit.

BRONVERMELDING

Noordhoff Health maakt gebruik van landelijke- en EBP-richtlijnen. In de Introductie van het leerobject staan alle gebruikte bronnen behorende bij het leerpad.

13,95In winkelmand