Meten kwaliteit van zorg 6 april 2022

“De coronapandemie heeft een aantal problemen in de zorg onder een vergrootglas gelegd. Ik denk daarbij aan de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een toenemende werkdruk. Deze werkdruk zie ik ook terug binnen de sectoren waar ik mij als uitgever op richt, namelijk de verpleeghuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg. Dit alles heeft onder andere geleid tot taakverschuiving onder zorgprofessionals. Zo verrichten zorgmedewerkers op niveau 1 (zorghulp) en niveau 2 (helpende zorg & welzijn), steeds vaker niet-complexe werkzaamheden die oorspronkelijk het domein waren van zorgmedewerkers op niveau 3.”

Bevoegd of bekwaam?

Óf iemand bepaalde handelingen mag uitvoeren, wordt bepaald door de betreffende zorgorganisatie. Bevoegd zijn betekent immers niet altijd dat iemand ook bekwaam is of zich bekwaam voelt. Het geven van medicatie is daar een goed voorbeeld van. Laat je iemand alleen oogdruppels toedienen, of laat je de zorgmedewerker ook assisteren bij het gebruik van een inhalator? Deze keuze kan per persoon verschillen. Met het oog op de toenemende taakverschuiving wordt het vergroten van kennis en het up-to-date houden van die kennis steeds belangrijker. Daarom zijn wij als organisatie aan de slag gegaan met het ontwikkelen van online leerpaden voor zorgprofessionals op niveau 1 & 2. Een groot voordeel hiervan is dat medewerkers, in overleg met hun organisatie, hun eigen route kunnen doorlopen om zo hun individuele leerdoelen te behalen. Echt maatwerk dus.”

In gesprek met de eindgebruiker

“De ontwikkeling van onze concepten en bibliotheken komt altijd tot stand in co-creatie met onze klanten en eindgebruikers. Ook voor deze bibliotheek geldt dat we met hen afstemmen wat er nodig is om medewerkers maximaal te ondersteunen in hun werk. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij problemen en dilemma’s die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Welke situaties vinden ze lastig? Wanneer twijfelen ze over hun eigen handelen? Ook is het belangrijk dat de leerpaden aansluiten bij de leervoorkeuren van de eindgebruiker. Daarbij kijken we uiteraard ook naar de kwaliteits- en veiligheidscriteria waar ze vanuit de zorgorganisatie aan moeten voldoen. Al deze ontwerpcriteria hebben geleid tot een aangepast concept dat speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep. Zo zorgen we ervoor dat zorgmedewerkers straks voldoende bekwaam zijn én zich bekwaam voelen.”

Video-first

“Een belangrijk uitgangspunt in onze leerpaden voor niveau 1 & 2 is ‘video-first’. We gebruiken veel beelden en interactieve filmpjes en relatief weinig tekst. Daarbij gaan we uit van herkenbare praktijksituaties. De leerpaden starten altijd met een diagnostische toets. De uitkomsten van deze toets geven aan welke kennis al up-to-date is, maar ook waar nog hiaten zitten. Zorgorganisaties kunnen daarnaast zelf bepalen welke lesstof relevant is voor hun eigen medewerkers door content toe te voegen of te verwijderen. We zien namelijk veel diversiteit bij onze klanten wat betreft de handelingen die de medewerkers op niveau 1 & 2 mogen verrichten.”

Van ziekteleer tot risicosignalering

“De leerpaden gaan over uiteenlopende onderwerpen. Naast medicatie kun je denken aan onderwerpen als risicosignalering, ziekteleer of onbegrepen gedrag bij dementie. Eind 2023 willen we 55 titels hebben opgeleverd voor thuiszorg, de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. De organisaties die ik spreek staan te popelen om er mee aan de slag te gaan en dat motiveert mij weer om een mooie complete bibliotheek op te leveren!”

Ragna Walraven uitgever ZorgPad Professional

Ragna Walraven
Uitgever ZorgPad Professional