Rapporteren volgens SOAP leerpad ZorgPad Professional 23 maart 2022

Op de roadmap voor het eerste kwartaal staan verschillende ZorgPad leerpaden voor niveau 2. Een doelgroep waarvoor nog niet zoveel bij- en nascholing beschikbaar is. Terwijl zij steeds meer niet-complexe taken overnemen van niveau 3 collega’s. Met name in de care neemt taaksplitsing en herverdeling van werkzaamheden toe. Het is belangrijk om professionals hiervoor goed toe te rusten, zodat zij beslagen ten ijs komen. Noordhoff gaat daar met een mooi leerpaden aanbod een bijdrage in leveren. Dit jaar en volgend jaar ontwikkelen we specifiek voor helpenden en assistent-begeleiders. Dit aanbod is ook voor niveau 1, de zorgondersteuner, geschikt en eventueel nuttig voor vrijwilligers.

Video-first

Het concept van deze leerpaden zal vergelijkbaar zijn met het huidige concept van de ZorgPad Professional leerpaden. Je kunt als deelnemer je eigen leerroute bepalen op basis van wat je al weet. Die flexibiliteit is er. Wat wel anders zal zijn is dat de leerpaden volgens het principe van video-first worden ontwikkeld. De basis is beeld, ondersteund met begrijpelijke tekst. Videolearning zal een belangrijke rol spelen in de transfer van kennis.

Thema’s

Welke thema’s kun je verwachten? In deze flyer tref je een overzichtje aan van de onderwerpen waarmee wij de komende tijd aan de slag gaan. In onze catalogus zie je vanaf wanneer je welk leerpad kunt verwachten. Deze planning werken we regelmatig bij en is onder voorbehoud.

Thema’s:

 • Basis ziektebeelden
 • Covid-19
 • Hulpmiddelen
 • Infectiepreventie
 • Omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag)
 • Mondzorg
 • Risicosignalering (TZ)
 • Vitale functies
 • Valpreventie
 • Verplaatsen van cliënten/zorgvragers
 • Voedingsproblemen
 • Voedsel veiligheid (haccp)
 • Verdieping Risicosignalering
 • Wet zorg en dwang