Zelfverklaring in leerpaden

19 mei 2022

Noordhoff en Profportaal Zorg hebben in een klankbordgroep met zorgorganisaties gekeken naar de behoefte in het afronden van een leerpad. Tijdens deze klankbordsessie bleek dat er behoefte is aan meer flexibiliteit in toetsvormen. Naast de eindtoets en diagnostische toets, moeten...
Verder lezen

Roadmap tweede kwartaal 2022

4 april 2022

Welke ontwikkelingen en leerpaden kun je van april t/m juni verwachten? Bekijk de roadmap! In het tweede kwartaal gaan we verder met het toevoegen van zelfverklaringen in de leerpaden, waarmee de professional kan reflecteren op haar handelen. Verder voegen we...
Verder lezen

Kennis en verdieping niveau 2

23 maart 2022

Op de roadmap voor het eerste kwartaal staan verschillende ZorgPad leerpaden voor niveau 2. Een doelgroep waarvoor nog niet zoveel bij- en nascholing beschikbaar is. Terwijl zij steeds meer niet-complexe taken overnemen van niveau 3 collega’s. Met name in de...
Verder lezen

Denk jij mee over onze microlearnings?

4 maart 2022

Met microlearning verkort je de leertijd en maak je leren extra leuk. Kort en krachtige ‘nuggets’ waarmee medewerkers snel en efficiënt kennis opdoen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een handeling of cliëntcasus. Om je...
Verder lezen

De microlearning menukaart is veelzijdig en gevarieerd

4 maart 2022

Hoe past microlearning in jouw leerlandschap? Microlearning is populair, ook in de zorg. Terecht: medewerkers kunnen dankzij kort en krachtige ‘nuggets’ snel en efficiënt kennis opdoen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. En dat is fijn als je het...
Verder lezen