ZorgPad Professional biedt geaccrediteerde online bij- en nascholing voor zorgprofessionals. Medewerkers houden hun vakkennis en vaardigheden gemakkelijk bij én nemen zelf de regie in het leren.

De kracht van ZorgPad Professional

Voor elke branche, functie en medewerker passend materiaal

De catalogus van ZorgPad Professional bevat bijna 500 leerpaden voor zorgprofessionals werkzaam in verschillende settings. Bij de ontwikkeling wordt continu rekening gehouden met verschillen tussen het werkveld, functies en niveaus van medewerkers. Zorgprofessional van niveau 1 t/m 6 en begeleiders in de GHZ kunnen leren en ontwikkelen met de speciaal voor hen gemaakte leerpaden en herkennen zich in de casuïstiek en het interactieve (video)beeld.

Voor elke zorgbranche specifieke e-learning ZorgPad Professional

Kennis, vaardigheden en gedrag centraal

In alle leerpaden staan kennis, vaardigheden én gedrag centraal. Zorgprofessionals ontdekken het waarom achter handelingen in plaats van dat zij ‘kunstjes’ aanleren. Hierdoor zijn zij beter in staat om hun competenties te ontwikkelen en nieuwe kennis en inzichten toe te passen.

Eigen regie motiveert

ZorgPad Professional stimuleert eigen regie in het leerproces. De leerpaden zijn didactisch zo opgezet dat medewerkers op basis van hun eigen leerbehoefte aan de slag kunnen. Deze vrijheid motiveert medewerkers. Wil je hier van afwijken? Ook dat is mogelijk! Als werkgever heb je diverse mogelijkheden om de mate van eigen regie te bepalen in lijn met de organisatievisie op leren.

Praktijkgericht

Het is misschien wel één van de belangrijkste vragen bij scholing; wat kan ik hier morgen mee in de praktijk? Om dit te verduidelijken start elk leerpad met een introductievideo, waarin we de intrinsieke motivatie aanspreken. Wat draagt het leerpad bij op het gebied van veilige zorg leveren, je werk goed willen doen en zorgvragers goed helpen? Verder sluiten de leerpaden aan bij de praktijk door twee centrale vragen;

  • Wat moet de medewerker echt weten en onthouden om goede zorg te kunnen verlenen?
  • Waar gaat het vaak mis in de praktijk en hoe kan dit voorkomen worden?

Tot slot worden zorgprofessionals uitgenodigd om goed na te denken over hun eigen handelen in de praktijk. Zij kunnen hierdoor beter de verantwoordelijkheid nemen om hun bekwaamheden op peil te houden.

Aan de slag met ZorgPad Professional

Deskundig team uit de praktijk 

Onze auteurs hebben allemaal een zorg achtergrond, waardoor ze begrijpen wat ze schrijven en aansluiten op de taal van zorgprofessionals. Onze eindredacteuren hebben onderwijskundige expertise, samen met hen worden de (vernieuwende) werkvormen vorm gegeven. Inhoudsdeskundigen denken mee over de inhoud en checken het op relevantie en correctheid. Bij wijzigingen in landelijke- en EBP richtlijnen, verwerken we dit vanzelfsprekend.

De ZorgPad Professional bibliotheek wordt in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld, waaronder Profportaal Zorg.

Zorgpad growwork

“Onze verpleegkundigen werken in verschillende domeinen en de leercontent van Noordhoff biedt voor al die domeinen content.”
Angela Tops, GrowWork

“Als je vooruitgang wil boeken en stappen wil maken, moet je optimaal kunnen leren en alle ruimte krijgen om je te ontwikkelen”.
Ingrid Brokke, Merem