Eigentijds bij– en nascholen

ZorgPad Professional biedt online bij- en nascholing voor zorgprofessionals, werkzaam in verschillende settings. Medewerkers houden hun vakkennis en vaardigheden gemakkelijk bij én nemen zelf de regie in het leren. Leerstijlen en leerbehoeften verschillen per persoon. Daarom biedt ZorgPad Professional vrijheid binnen online leerpaden. Medewerkers bepalen hun eigen route en zijn niet verplicht om onze e-learning van a-z te doorlopen. Hierdoor blijven zij van begin tot eind gemotiveerd, besparen zij tijd en behalen zij hun individuele leerdoelen.

Voor elke zorgbranche specifieke e-learning ZorgPad Professional

Effectief leren en vertalen naar de praktijk

Beïnvloeden gedrag: Vanuit onderwijskundig perspectief gaat het in de bij- en nascholing niet alleen om kennis, maar ook om het beïnvloeden van gedrag. Zorgverleners weten vaak wel hoe iets moet, maar hebben vaste gewoontes. Hoe krijg je een werknemer zover dat hij iets anders gaat doen dan hij gewend is? Onze leerpaden bestaan uit korte en interactieve leerobjecten, die inspelen op zelfreflectie/bewustwording. Hiermee stimuleren we zorgverleners hun gedrag aan te passen.

Leren van uitdagingen: In de leerpaden wordt veel aandacht besteed aan momenten en stappen die medewerkers lastig vinden, waarbij regelmatig iets fout gaat in de praktijk. Hierdoor is het leereffect groot. De e-learning heeft aantoonbare waarde in de (verbetering van de) kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Toepassen in de praktijk: De inhoud van leerpaden is afgestemd op verschillende branches en doelgroepen. Hierdoor is de inhoud herkenbaar voor jouw medewerkers. Voorbeelden en casuïstiek sluiten aan op hun werksituatie, waardoor ze gemakkelijker de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Aan de slag met ZorgPad Professional

Maatwerk voor jouw instelling

Als instelling kun je je eigen stempel op bij- en nascholing drukken. Met de arrangeertool heb je de volgende mogelijkheden:

  • Zelf leerpaden / leerroutes samenstellen
  • Leerpaden verrijken met eigen content
  • Leerobjecten verplicht stellen

Partners, co-creatie en richtlijnen

De ZorgPad Professional bibliotheek is in nauwe samenwerking met Profportaal Zorg ontwikkeld. Daarnaast werken we ook samen met andere partners, waaronder V&VN en Vilans. Bij de ontwikkeling van onze leerpaden wordt altijd rekening gehouden met landelijke en EBP richtlijnen. Bij veranderingen hierin, passen wij de leerpaden aan.