Anke Jeroense is opleidingsadviseur op de Aafje Academie bij Aafje thuiszorghuizen en zorghotels. Voor het opleiden van medewerkers maakt Aafje gebruik van ZorgPad Professional. Een aantal leerpaden in ZorgPad Professional zijn op maat gemaakt voor Aafje. Wat de voordelen zijn van dit ‘zelf arrangeren’, vertelt Anke in een gesprek.

Anke: “Als opleidingsadviseur wil ik voorkomen dat medewerkers een e-learning of workshop volgen over competenties die ze al beheersen. Ik kijk naar wat ze écht nodig hebben en dat is bijna altijd maatwerk. Wat zij al beheersen, kunnen ze aantonen door middel van een portfolio, toets of praktijkopdracht.”

“Onze medewerkers leren alleen wat ze écht nodig hebben”

Arrangeren op maat

“We hebben onlangs een EVV-opleidingsprogramma ontwikkeld. Daarbij zijn we uitgegaan van het beroepscompetentieprofiel EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). Aan de hand van de succescriteria die daarin worden genoemd, hebben we met hulp van Noordhoff Health leerpaden op maat gemaakt.

Je kunt aan ZorgPad Professional  de mogelijkheid toevoegen om leerpaden te arrangeren. Je kunt dan bijvoorbeeld aan een leerpad een leerobject uit een ander leerpad toevoegen, of een filmpje toevoegen dat in jouw organisatie is gemaakt. Het leerpad Communicatie en onderhandelen, dat wij hebben samengesteld, is bijvoorbeeld ontstaan door onderdelen uit twee bestaande leerpaden Complexe communicatie en Communicatie bij agressie van Noordhoff Health samen te voegen.

Maar je kunt ook materiaal van andere partijen toevoegen. Onze medewerkers bleken bijvoorbeeld niet zoveel te weten over wet- en regelgeving. Daarom hebben we in ZorgPad Professional een link geplaatst naar een e-learning van een andere organisatie die daarover gaat. Medewerkers hoeven nu niet meer zelf naar allerlei informatie te zoeken, maar kunnen gewoon op de link klikken.”

Keuzevrijheid

“Afhankelijk van de werkplek en het profiel van een medewerker, zet ik in ons leerportaal leerpaden van ZorgPad Professional klaar. Wat je hieruit wilt volgen staat vrij; alleen de toets is verplicht. Daardoor gaan medewerkers heel gericht leren. Ze maken vaak eerst de proeftoets en op basis van de uitslag kiezen ze gericht welke leerobjecten ze doorlopen. En juist die vrijheid maakt dat mensen toch tussen de leerobjecten gaan struinen.

Ook voor de workshops die we aanbieden in onze opleidingsgids kunnen medewerkers zich vrijwillig opgeven. Soms krijgen ze het advies van een leercoach of teammanager om een workshop te volgen. Ter voorbereiding op de workshop vragen we medewerkers om kennis te nemen van de theorie in een bepaald leerpad in ZorgPad Professional.”

Werkplekleren

“Bij Aafje hebben we de omslag gemaakt naar werkplekleren; medewerkers leren in de context van het werk. Op elke locatie werken leercoaches. Zij halen leervragen op, ondersteunen medewerkers daarbij en denken zo mogelijk mee met de opleidingsadviseurs. Tegelijk voeren medewerkers zelf de regie op hun eigen leren. De flexibiliteit binnen ZorgPad Professional en de mogelijkheid om zelf te arrangeren sluiten hier goed bij aan.”

Anke Jeroense auteur ZorgPad Professional

Anke Jeroense

Opleidingsadviseur op de Aafje Academie